AVM FRITZ!Fon MT-F ձեռնարկ

AVM FRITZ!Fon MT-F
9.9 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 64 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկAVM FRITZ!Fon MT-F
2

Legal Notice

FRITZ!Fon MT-F

This documentation and the software it describes are protected by copyright. AVM grants the non-
exclusive right to use the software, which is supplied exclusively in object code format. The licensee
may create only one copy of the software, which may be used exclusively for backup use.
AVM reserves all rights that are not expressly granted to the licensee. Without previous approval in
writing, and except for in cases permitted by law, it is particularly prohibited to
copy, propagate or in any other manner make this documentation or this software publicly ac-
cessible, or
process, disassemble, reverse engineer, translate, decompile or in any other manner open the
software and subsequently copy, propagate or make the software publicly accessible in any
other manner.
This documentation and software have been produced with all due care and checked for correctness
in accordance with the best available technology. AVM GmbH disclaims all liability and warranties,
whether express or implied, relating to the AVM product’s quality, performance or suitability for any
given purpose which deviates from the performance specifications contained in the product descrip-
tion. The licensee bears all risk in regard to hazards and impairments of quality which may arise in
connection with the use of this product.
AVM will not be liable for damages arising directly or indirectly from the use of the manual or the
software, nor for incidental or consequential damages, except in case of intent or gross negligence.
AVM expressly disclaims all liability for the loss of or damage to hardware or software or data as a
result of direct or indirect errors or destruction and for any costs (including connection charges) rela-
ted to the documentation and the software and due to incorrect installations not performed by AVM
itself.
The information in this documentation and the software are subject to change without notice for the
purpose of technical improvement.
We offer a manufacturer’s warranty for this original product. The warranty conditions are presented
from page 63 of this manual.
© AVM GmbH 2009-2010. All rights reserved. Documentation release 07/2010
AVM Audiovisuelles Marketing
und Computersysteme GmbH
Alt-Moabit 95
D 10559 Berlin
Germany
AVM Computersysteme
Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95
D 10559 Berlin
Germany
FRITZ!Fon_MT-F_en.fm Seite 2 Montag, 21. März 2011 11:50 11

Ձեռնարկ

Դիտեք AVM FRITZ!Fon MT-F-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Հեռախոսներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 9.9-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ AVM FRITZ!Fon MT-F-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Այբբենական ցուցիչ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք AVM -ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Samsung Galaxy A7-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

AVM FRITZ!Fon MT-F-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք AVM FRITZ!Fon MT-F արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ AVM
Մոդել FRITZ!Fon MT-F
Ապրանք Հեռախոս
EAN 4023125026737
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ PDF

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը AVM FRITZ!Fon MT-F-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան