Bosch HBA23B150S ձեռնարկ

Bosch HBA23B150S
8.4 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 16 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկBosch HBA23B150S
*9000319319*  


Ø 0RQWDJHDQOHLWXQJ

Ú ,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV

Þ 1RWLFHGHPRQWDJH

â ,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR

é ,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW

× 0RQWHULQJVYHMOHGQLQJ

ó 0RQWHULQJVDQYLVQLQJ

ê 0RQWHULQJVYHLOHGQLQJ

Ý $VHQQXVRKMH

Û ,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH

ì ,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP

Ù ̲͉͇͓͆́ͅ͇͕͔͕͔͉͓͌̓̾̓ͅ

Ö 0RQWiçQtQiYRG

ë ,QVWUXNFMDPRQWDŰX

î Ημπροςιυηώξνλνμρίες

ô 0RQWDMN×ODYX]X







%
&
PLQ










Ձեռնարկ

Դիտեք Bosch HBA23B150S-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Վառարաններ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 8.4-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Bosch HBA23B150S-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Այբբենական ցուցիչ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Bosch HBA23B150S-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Bosch HBA23B150S-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Bosch HBA23B150S-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Bosch HBA23B150S արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Bosch
Մոդել HBA23B150S
Ապրանք Վառարան
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Oven
Oven type Electric
Number of ovens 1
Total oven(s) interior capacity 67 L
Total oven power 3500 W
Oven thermostat range 50 - 270 °C
Number of auto cooking programs 5
Lighting
Interior light
Ergonomics
Timer type Digital
Auto-off timer cooks food safely
Integrated clock
Child lock
Clock type Electronic
Other features
Energy consumption 0.97 kWh
Power
AC input voltage 220 - 240 V
AC input frequency 50 - 60 Hz
Current 16 A
Weight & dimensions
Width 595 mm
Depth 548 mm
Height 595 mm
Weight 35000 g
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Bosch HBA23B150S-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան