Casio CTK-900 ձեռնարկ

Casio CTK-900
6.7 · 2
PDF ձեռնարկ
 · 80 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկCasio CTK-900
1

Part I MIDI Message Overview

1 Product Configuration as a MIDI Device............................................................................................ 7
1.1 Controller Block......................................................................................................................................... 7
1.2 Sound Source Block.................................................................................................................................. 7
1.3 Sound Source Common Sub-blocks......................................................................................................... 8
1.4 Sound Source Instrument Part Sub-block................................................................................................. 8
1.5 MIDI Send by Auto-accompaniment, Song Memory, and the SMF Player ............................................... 8
2 Conditions that Disable Message Send and Receive ........................................................................ 8

3 Conditions that Disable Bulk Dump Session Send and Receive ....................................................... 8

4 Different Operations Depending on Part Mode.................................................................................. 9

Part II Channel Message

5 Receive Channel................................................................................................................................ 9
6 Send Channel .................................................................................................................................... 9
7 Note Off.............................................................................................................................................. 9
8 Note On............................................................................................................................................ 10
9 Polyphonic Key Pressure................................................................................................................. 10
10 Control Change.............................................................................................................................. 10
10.1 Bank Select (00H) ................................................................................................................................. 11
10.2 Modulation (01H)................................................................................................................................... 11
10.3 Data Entry (06H,26H)............................................................................................................................ 11
10.4 Volume (07H)........................................................................................................................................ 12
10.5 Pan (0AH) ............................................................................................................................................. 12
10.6 Expression (0BH).................................................................................................................................. 12
10.7 General Use Controllers 1 through 8 (10H through 13H, 50H through 53H) ........................................ 13
10.8 Hold1 (40H)........................................................................................................................................... 13
10.9 Sostenuto (42H) .................................................................................................................................... 14
10.10 Soft (43H)............................................................................................................................................ 14
10.11 Envelope Release Time (48H) ............................................................................................................ 14
10.12 Envelope Attack Time (49H) ............................................................................................................... 15
10.13 Filter Cutoff (4AH) ............................................................................................................................... 15
10.14 Filter Resonance (47H)....................................................................................................................... 15

MIDI Implementation for the CTK-900, WK-3200, and WK-3700

Important!
• All mentions of "this Model" in this document refer to the CASIO CTK-900, WK-3200, and WK-3700.

Contents

Ձեռնարկ

Դիտեք Casio CTK-900-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ստեղնաշարեր կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 2 մարդկանց կողմից, միջինը 6.7-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Casio CTK-900-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Casio -ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Samsung Galaxy A7-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Casio CTK-900-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Casio CTK-900 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Casio
Մոդել CTK-900
Ապրանք Ստեղնաշար
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ PDF

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Casio CTK-900-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան