Cateye Fit CC-PD100W ձեռնարկ

Cateye Fit CC-PD100W
7 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 3 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկCateye Fit CC-PD100W

Power-saving mode

This unit switches to Sleep at the specifi ed time. To start measurement
during Sleep (Initial setting: 8:00 p.m. through 6:00 a.m.), press any
button to cancel Sleep.
The specifi ed time can be changed according to the life rhythm. *
(
Change the settings)
During measurement, the unit does not switch to Sleep at the specifi ed *
time. In such a case, it switches to Sleep one hour after the measure-
ment is completed.

Resetting data

When the computer clock passes 0:00 in the morning, the measured
data is reset automatically.
Pressing and holding both the * MODE and MENU buttons resets
manually the measured data in the walk
or bike mode currently displayed.

Calorie consumption

The calorie consumption measured by this computer is as follows.
View it as a reference value.
Bike mode : Determined by integrating the value calculated from
the speed in every second.
Walk mode : Determined using RMR (relative metabolic rate), while
targeting women in their 30’s.
1

Switch to the Menu screen

Press and hold the MENU button from
the measuring screen to switch to the
Menu screen.
2

Select SETTING

When the
1.
MODE button is pressed,
DATA VIEWand SETTINGwill ash
alternatively for selection.
Press and hold the 2. MODE button, while
SETTING” fl ashes.

Select the item to change

3
When the 1. MODE button is pressed, the item will ash
alternatively for selection, as shown in Step 4.
With the desired item to change ashing, press and hold
2.
the MODE button to switch to the setting screen for the
selected item.

Change the settings

4
Refer to the following procedure for setting.
Item Reference
1 CLOCK
Preparing the computer 5
2 DATE
Preparing the computer 4
3 STRIDE
Preparing the computer 8
4 WEIGHT
Preparing the computer 7
5
SLEEP
Sleep time setting
6
WHEEL
Tire circumference
Preparing the computer 6
7
UNIT
Measurement unit
Preparing the computer 3
Date setting (* DATE) cannot be changed to the date before
the record date of DATA VIEW.

Return to the measuring screen

5
With each press of the MENU button, all changes are
saved, and the unit returns to the setting screen for the
selected item, the Menu screen and then the previous
measuring screen.
Sleep time setting
Change the Sleep start time and
end time. Press the MODE button to
increase the value ashing, whereas
press and hold it to switch the item
to set.
The unit does not sleep when the *
Sleep start time is set as the same as
the end time. In this case, the battery
life is shortened.
MENU
Number of
steps
Trip distance
Walking
distance
(Ride)
Calorie
consumption
(Walk)
Carbon offset
(Ride + Walk)
Display period selection screen

DATA VIEW

Example: When “TOTAL” is selected
Carbon offset
icon

Carry

1
Remove the computer from the bracket,
and put it in your pocket or bag.
When the computer is independent, *
the walk icon is turned on, and the
unit switches automatically to the
walk mode.

Start/Stop measurement

2
Measurement automatically starts when
you take more than 6 steps.

Install

1
Install the computer to the bracket.
Install it fi rmly in place until it clicks.*
When the computer is installed, the *
bicycle icon is turned on, and the
unit switches automatically to the
bike mode.

Start/Stop measurement

2
Measurement starts/stops automati-
cally according to the motion of your
bicycle. During measurement, km/h
or “mph” fl ashes.

View the measured result

Carbon offset

The carbon offset icon grows in number as the carbon
offset increases.
How to calculate the carbon offset
The Carbon offset are calculated as follows.
Trip distance (km) x 0.15 = Carbon offset (kg)
This factor of 0.15 is determined by applying the average
value of the overall gasoline-powered passenger cars in
2008 to the equation of the “Carbon offset from 1km drive
of a gasoline-powered car” described on the website of
the Ministry of Land, Infrastructure and Transport and
Tourism (Japan).

DATA VIEW’s display period and update

timing

The data view is updated and the values displayed are re-
set, when the computer clock passes 0:00 in the morning.
(The values reset manually are also refl ected.)
Refer to the following description.
Item Description
TOTAL
The total after starting measurement by this com-
puter can be viewed.
WEEKLY The total over 7 days including today can
be viewed.
TODAY
The measurement data per day can be viewed. The
data of the previous day is stored and the data of
7 days ago is deleted at the time of update at 0:00
in the morning.
Past 6 days
When data is reset manually, it is refl ected as today’s data *
at that moment.
MENU
MODE
Walk mode
In the walk mode, generally the computer
does not display anything. The screen is
turned on once the button is pressed, but
turned off 30 seconds later.
Bike mode
The following screen appears during
measurement. When the screen is turned
off, press any button.
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
MODE
(press & hold)
MODE
MODE
MODE
1

Switch to the Menu screen

Press and hold the MENU button to
switch to the Menu screen.
When the Menu screen appears, mea-*
surement will be paused.
2

Select DATA VIEW

Press and hold the MODE button, while
DATA VIEW” fl ashes.
3

Select the display period

1.
When the MODE button is pressed, TO-
TAL”, WEEKLY”, TODAY”, and Past 6
days will ash alternatively for selection,
in this order.
With the desired period fl ashed, press 2.
and hold the MODE button.

View the measured result

4
When the MODE button is pressed, “Distance”, “Number of
steps”, “Calorie consumption”, “Carbon offset” will appear
alternatively for selection, in this order, and the unit returns
to the display period selection screen (3).

Return to the measuring screen

5
Press the MENU button to return to the Menu screen.
Press the MENU button again to return to the previous
measuring screen.
During measurement, the unit will resume measurement.*
MENU
Walking
distance
Walk icon
Bicycle icon

Change the settings

How to use

Walk (walk mode measuring screen)

Ride on your bicycle (bike mode measuring screen)

Walking time
Elapsed time
Trip distance
Average speed
Maximum
speed
Calorie
consumption
Calorie
consumption
Selected data
With the screen turned on, pressing the
MODE button switches the selected data
in the bottom row of the screen.
Selected data
Pressing the dot section on the front of the
computer switches the selected data in the
bottom row of the screen.
Number of steps
Current speed
Clock
Clock
Speed unit
MODE
MODE
Click
Start time
End time
Start timeStart time

Ձեռնարկ

Դիտեք Cateye Fit CC-PD100W-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Հեծանիվների համակարգիչներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Cateye Fit CC-PD100W-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Cateye Fit CC-PD100W-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Cateye Fit CC-PD100W-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Cateye Fit CC-PD100W-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Cateye Fit CC-PD100W արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Cateye
Մոդել Fit CC-PD100W
Ապրանք Հեծանիվների համակարգիչ
EAN 4990173022922
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Cateye Fit CC-PD100W-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան