De Dietrich DHD770X ձեռնարկ

De Dietrich DHD770X
7.5 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 15 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկDe Dietrich DHD770X
)5 *8,'('·87,/,6$7,21 69%58.6$19,61,1*
'( %(75,(%6$1/(,781*
(1 *8,'(72,167$//$7,21
(6 0$18$/'(87,/,&,Î1
,7 0$18$/('·862
1/ *(%58,.6$$1:,-=,1*
37 *8,$'(87,/,=$dÅ2
&6 3ŏÊ58ý.$.328ä,7Ê
3/ ,16758&-$2%6à8*,
+8 +$6=1Ç/$7,87$6Ê7Ç6
(/ ƚƙƫƚƞƦƞ৫ƞƤƫƦƜƧƜƧ
'$%58*(50$18$/
6. 35Ê58ý.$1$328ä,7,(
+RWWHGpFRU 'LJHVWRŐ
'HNRU'XQVWDE]XJVKDXEH :\SRVDŮHQLHRNDSX
'HFRUDWLYH+RRG 6]DJHOV]tYyEHUHQGH]pV
&DPSDQDH[WUDFWRUDGHFRUDWLYD ৫ƼƴƽǁDŽƺDžƼƽǍǃƗǁǂǂǁLJƺDžƱǂƴǃ
&DSSDDUUHGDPHQWR ,QGUHWQLQJVHPKWWH
'HVLJQDI]XLJNDS 'LJHVWRU
([DXVWRUGHFRUDWLYR 6SLVNnSDI|ULQQHEUXN
DHD770X
DHD770GW
DHD780X
DHD782X

Ձեռնարկ

Դիտեք De Dietrich DHD770X-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Արտածծող սարքավորումներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ De Dietrich DHD770X-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք De Dietrich DHD770X-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի De Dietrich DHD770X-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

De Dietrich DHD770X-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք De Dietrich DHD770X արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ De Dietrich
Մոդել DHD770X
Ապրանք Արտածծող սարքավորում
EAN 3660767546820
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Power
Motor power 250 W
Performance
Number of speeds 3
Type of extraction Ducted/Recirculating
Maximum extraction power 900 m³/h
Design
Housing material Stainless steel
Control type Buttons
Number of motors 1
Product colour Stainless steel
Type Wall-mounted
Filtering
Number of filters 2 pc(s)
Grease filter type Metal
Weight & dimensions
Width 900 mm
Depth 500 mm
Height 680 mm
Lighting
Number of bulbs 1 bulb(s)
Bulb type Halogen
Bulb power 50 W
Other features
Filter DHK474AE1
Power requirements 220-240V, 50Hz, 10A
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը De Dietrich DHD770X-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան