DeLonghi Intensa ECAM 23.210 ձեռնարկ

DeLonghi Intensa ECAM 23.210
8.6 · 63
PDF ձեռնարկ
 · 16 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկDeLonghi Intensa ECAM 23.210
6

Contents

IntRoDUCtIon ���������������������������������� 7

Letters in brackets ��������������������������������������������� 7
Troubleshooting and repairs ������������������������������ 7

sAFetY �������������������������������������������� 7

Fundamental safety warnings ���������������������������� 7

DesIGnAteD Use �������������������������������� 8

InstRUCtIons ����������������������������������� 8

DesCRIPtIon ������������������������������������� 8

Description of the appliance ������������������������������ 8
Description of the control panel ������������������������� 8
Description of the accessories ��������������������������� 9
Description of lights ������������������������������������������� 9

PRelImInARY CheCks ������������������������� 9

Checking the appliance �������������������������������������� 9
Connecting the appliance ����������������������������������� 9
Using the appliance for the first time ����������������� 9

tURnInG the APPlIAnCe on ����������������10

tURnInG the APPlIAnCe oFF ��������������10

menU settInGs ��������������������������������10

Descale ������������������������������������������������������������ 10
Auto-off ������������������������������������������������������������ 11
Setting the temperature ����������������������������������� 11
Energy Saving �������������������������������������������������� 11
Setting water hardness ������������������������������������ 11
Install filter ������������������������������������������������������� 11
Replacing the filter ������������������������������������������� 11
Default values (reset) ��������������������������������������� 11
Statistics function �������������������������������������������� 11

mAkInG CoFFee ��������������������������������12

Selecting the coffee taste ��������������������������������� 12
Selecting the quantity of coffee in the cup ������ 12
Customising the “my coffee” quantity ������������� 12
Adjusting the coffee mill ���������������������������������� 12
Tips for a hotter coffee ������������������������������������� 13
Making coffee using coffee beans �������������������� 13
Making coffee using pre-ground coffee ����������� 13

mAkInG CAPUCCIno ��������������������������13

Cleaning the cappuccino maker after use� �������� 14

heAtInG WAteR ��������������������������������14

CleAnInG ����������������������������������������14

Cleaning the coffee maker �������������������������������� 14
Cleaning the coffee grounds container ������������� 15
Cleaning the drip tray and condensate tray ������ 15
Cleaning the inside of the coffee maker ����������� 15
Cleaning the water tank ������������������������������������ 15
Cleaning the coffee spouts ������������������������������� 15
Cleaning the pre-ground coffee funnel ������������� 15
Cleaning the infuser ����������������������������������������� 15

DesCAle �����������������������������������������16

settInG WAteR hARDness ������������������17

Measuring water hardness ������������������������������� 17
Set water hardness ������������������������������������������ 17

WAteR soFteneR FIlteR ���������������������17

Installing the filter �������������������������������������������� 17
Replacing the filter ������������������������������������������� 18
Removing the filter ������������������������������������������ 18

teChnICAl sPeCIFICAtIon �������������������18

DIsPosAl ����������������������������������������18

eXPlAnAtIon oF lIGhts ���������������������19

tRoUBleshootInG ����������������������������21

Ձեռնարկ

Դիտեք DeLonghi Intensa ECAM 23.210-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Սրճեփ մեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 63 մարդկանց կողմից, միջինը 8.6-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ DeLonghi Intensa ECAM 23.210-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք DeLonghi Intensa ECAM 23.210-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի DeLonghi Intensa ECAM 23.210-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

DeLonghi Intensa ECAM 23.210-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք DeLonghi Intensa ECAM 23.210 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

A means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on ...
Ընդհանուր
Ապրանքանիշ DeLonghi
Մոդել Intensa ECAM 23.210
Ապրանք Սրճեփ մեքենա
EAN 0044387232104, 8004399324404
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Performance
Capacity in cups 14 cups
Water tank capacity 1.8 L
Maximum operating pressure 15 bar
Coffee beans capacity 150 g
Built-in grinder
Product type Espresso machine
Coffee input type Coffee beans,Ground coffee
Coffee maker type Fully-auto
Adjustable coffee strength
Adjustable grinder settings
Number of grinder settings 13
Steam pipe
Adjustable water quantity
Appliance placement Countertop
Number of spouts 2
Reservoir for brewed coffee Cup
Hot water system
Milk adding type Manual
Heating system Thermoblock
Water filter
Water hardness selector
Power
Auto power off
Power 1450 W
Energy efficiency class A
Energy saving mode
AC input voltage 220-240 V
AC input frequency 50 - 60 Hz
Ergonomics
Removable water tank
Removable drip tray
Product colour Black
Indication light
Water level indicator
Standby function
Built-in display
Control type Buttons
Cup holder
Weight & dimensions
Weight 9000 g
Width 238 mm
Depth 430 mm
Height 338 mm
Cooking functions & programs
Espresso making
Cappuccino making
Americano making
Hot milk making
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը DeLonghi Intensa ECAM 23.210-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան