DeLonghi PAC CN93ECO ձեռնարկ

DeLonghi PAC CN93ECO
7.5 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 9 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկDeLonghi PAC CN93ECO
13
en

INTRODUCTION

Thank you for choosing a De’Longhi product. Please take a
few minutes to read these instructions. This will avoid all
risks and damage to the appliance.
Symbols used in these instructions
Important warnings are identied by these symbols.
It is vital to respect these warnings. Failure to observe the in-
structions could result in electric shock, serious injury, burns,
re or damage to the appliance.
Danger!
Failure to observe the warning may result in life threatening
injury by electric shock.
Important!
Failure to observe the warning could result in injury or dam-
age to the appliance.
Please note:
This symbol identies important advice or information for
the user.
Troubleshooting and repairs
If the appliance requires repair, always contact the manufac-
turer’s Customer Services.
Always insist on original spare parts.
Repairs carried out by unauthorised personnel may be dan-
gerous and invalidate the guarantee.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Fundamental safety warnings
Use this local air conditioner only as described in this instruc-
tion manual. As with all electrical equipment, whilst the
instructions aim to cover as many eventualities as possible,
caution and common sense should be applied when operating
and installing this appliance.
This appliance is designed for home air conditioning and must
not be used for other purposes.
Attention!
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and per-
sons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experi-
ence and knowledge if they have been
given supervision or instruction con-
cerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards in-
volved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user mainte-
nance shall not be made by children
without supervision.
Do not set heavy or hot objects on the appliance.
Danger! Since the appliance uses electricity, the fol-
lowing safety instructions must be followed:
Modifying or changing the characteristics of the appli-
ance in any way is dangerous.
The appliance must be installed according to national
laws governing electrical systems.
For any repairs, always consult the Technical Service
Centres authorised by the manufacturing company.
Repairs performed by incompetent individuals can be
hazardous.
This appliance must be earthed. Have the electrical sys-
tem checked by a qualied electrician.
Avoid using extension cords.
Before any cleaning or maintenance operation, always
unplug from the mains.
Do not pull on the electrical cord to move the appliance.
Do not install the appliance in areas where the air may
contain gas, oil or sulphur or near heat sources.
If the power cable is damaged, it must
be replaced by the manufacturer or
the manufacturer’s Customer Services
in order to avoid all risk.
Please note:
Clean the air lter at least once a week.
When transporting, the appliance must be kept upright
or resting on one side. Before transporting, drain all the
water from the appliance. After transporting, wait at
least one hour before turning on the appliance.
Do not cover the appliance with plastic bags when
stored.
The packaging materials are recyclable. Please place
them in the appropriate recycling collection containers.
At the end of its life, deliver the local air conditioner to
the appropriate collection centres.

Important safeguards

Ձեռնարկ

Դիտեք DeLonghi PAC CN93ECO-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Օդորակում կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ DeLonghi PAC CN93ECO-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք DeLonghi PAC CN93ECO-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի DeLonghi PAC CN93ECO-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

DeLonghi PAC CN93ECO-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք DeLonghi PAC CN93ECO արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Convenience in the palm of your hand with a remote control that makes controlling your display easier than ever.
Ընդհանուր
Ապրանքանիշ DeLonghi
Մոդել PAC CN93ECO
Ապրանք Օդորակում
EAN 8004399512320
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Technical details
Type Monobloc mobile air conditioner
Suitable for room volume up to 90 m³
Refrigerating medium R290
Airflow (low speed) 250 m³/h
Airflow (medium speed) 310 m³/h
Airflow (high speed) 350 m³/h
Cooling capacity (max) 10500 BTU/h
Air conditioner functions Cooling,Dehumidifying,Ventilating
Timer
Timer type Digital
Timer duration (maximum) 24 h
Handle(s)
Noise level 64 dB
Dehumidifying capacity 36 l/h
Cooling capacity in watts (nominal) - W
Cooling capacity in watts (max) - W
Heating capacity in watts (nominal) - W
Heating capacity in watts (max) - W
Cooling energy efficiency (EER, W/W) 2.6
Heating energy efficiency (COP, W/W) -
Castor wheels
Air filter
Remotely operated
Built-in fan
Weight & dimensions
Width 449 mm
Depth 395 mm
Height 750 mm
Weight 30000 g
Design
Product colour White
Built-in display
Power
Energy efficiency class (cooling) A
Energy efficiency class (heating) -
Connected load 1000 W
AC input voltage 220 - 240 V
AC input frequency 50 Hz
Hourly energy consumption (cooling) - kWh
Hourly energy consumption (heating) - kWh
Annual energy consumption (cooling) - kWh
Packaging content
Remote control included
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը DeLonghi PAC CN93ECO-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան