Denecke TS-3 ձեռնարկ

Denecke TS-3
7.5 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 7 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկDenecke TS-3
Denecke, Inc.
25030 Avenue Stanford, Suite 240, Valencia, CA 91355 (661) 607-0206, www.denecke.com
email: info@denecke.com
1
The Dcode
®
TS-1 Time Code Slate was originally designed in 1986 for music playback. It has
since been upgraded to the TS-2(
SB) with the addition of the built in Dcode
®
SB-2 Syncbox
Time Code Generator. There are numerous improvements in this new version, including: A 3-
position brightness switch, an “AA” battery pack, and a new 11” faceplate with an easy to
replace Lexan overlay. The TS-2(
SB) is lighter than the original TS-1 and can be stored in the
camera front box. None of the original TS-1 features are lost with the TS-2(
SB). In fact, the TS-
2(
SB) is simply an upgrade from the TS-1 and SB-2.
The TS-1 can be used in live action filming as well as for sync playback work. One time code
Nagra with a pre-striped playback tape can now be used instead of using two tape machines
thus creating a music video technique that is free from re-recording the playback tape. Time
code also shows you the current position of the tape, no more confusion about which verse
you are filming.
Time Code is a sync pulse with the addition of hours, minutes, seconds, and frames in every
frame. There are several types of time code. The Denecke D
CODE
®
Time Code Products are
designed to work specifically with SMPTE/EBU time code for both film and video production.

TS-1 Time Code Slate ____________________________________________________

The Dcode
®
TS-1 Time Code Slate is a simple battery operated time code reader connected to a
set of conventional clapper sticks. Time code is read on 1” LED’s which display hours, minutes,
seconds, and frames. The digit pairs are separated by decimal points while displaying time
code. The decimal points turn off when user bits are displayed. The display runs as long as the
sticks are open. When the sticks are closed, the time code display freezes for three frames then
changes to “User Bits” and holds the “User Bit” display for one second, then turns off.
Time Code can be sent to the slate from the Syncbox Time Code Generator or an outside time
code source such as a Nagra IVS-TC. Drop frame time code is indicated when a decimal point
appears above the “DF”.
There are many advantages to using the TS-1 Time Code Slate and Syncbox Time Code
Generator. In the long run, they will save you both time and money by eliminating the need
for work prints and mag transfers.

Ձեռնարկ

Դիտեք Denecke TS-3-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Դասակարգված չէ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Denecke TS-3-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Denecke TS-3-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Denecke TS-3-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Denecke TS-3-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Denecke TS-3 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Denecke
Մոդել TS-3
Ապրանք Դասակարգված չէ
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Denecke TS-3-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան