Emporia Elegance Plus ձեռնարկ

Emporia Elegance Plus
5.6 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 32 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկEmporia Elegance Plus
Eveline Pupeter Albert FellnerManagement
Package content:
Mobile phone Charging cable
(RL - V170UK)
Battery pack
(AK - V36)
User guide
DEAR MOBILE PHONE USER!
Congratulations on your emporiaELEGANCEplus mobile phone!
To get you acquainted with your new mobile phone as quickly
as possible, we have put together all the essential information
on a few pages.
We hope you will have fun with your phone,
and wish you all the best.
EMPORIA Telecom

ELEGANCEplus

ELEGANCEplus

Ձեռնարկ

Դիտեք Emporia Elegance Plus-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Բջջային հեռախոսներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 5.6-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Emporia Elegance Plus-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Այբբենական ցուցիչ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Emporia Elegance Plus-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Emporia Elegance Plus-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Emporia Elegance Plus-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Emporia Elegance Plus արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Emporia
Մոդել Elegance Plus
Ապրանք Բջջային հեռախոս
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Emporia Elegance Plus-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան