Fagor MP-200 ձեռնարկ

Fagor MP-200
7.8 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 42 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկFagor MP-200
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

MOD.: MP-200

MOLDEADOR DE PELO / MOLDEADOR DE CABELO / HAIR STYLER / BROSSE MULTI-ACCESSOIRES /
ªπ∞ °π∞ ∆√ ºƒªƒπ™ª ø¡ ª§§πø¡ / HAJFORMÁZÓ / MODELOVAČ VLASŮ /
MODELOVAČ VLASOV / МАША ЗА КОСА /
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES
EN - INSTRUCTIONS FOR USE
FR - MANUEL D’UTILISATION
EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
CS - NÁVOD K POUŽITÍ
SK - NÁVOD NA POUŽITIE
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
AR -
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
O k·t·ÛkÂv·Ût‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›ˆÌ· v· tpoooÈ‹Û› t· Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo O‰ËyÈÒv
.
A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Enero 2011
1
3 4
5 6a
2
LOCK
ON/OFF
6b

ا ط

Ձեռնարկ

Դիտեք Fagor MP-200-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Սթայլերներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.8-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Fagor MP-200-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Fagor MP-200-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Fagor MP-200-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Fagor MP-200-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Fagor MP-200 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Fagor
Մոդել MP-200
Ապրանք Սթայլեր
EAN 8413880195629
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Technical details
Number of heating levels 1
Ceramic heating system
Auto power off
Heater type PTC ceramic heater
Temperature 200 °C
On/off switch
Type Warm hair straightener
Power
Power 67 W
AC input voltage 220 - 240 V
Power 67 W
AC input voltage 220-240 V
Weight & dimensions
Weight 600 g
Width 342 mm
Depth 32 mm
Height 32 mm
Weight 600 g
Width 342 mm
Depth 32 mm
Height 32 mm
Colour
Product colour Pink,White
Performance
Number of heating levels 1
Ceramic heating system
Heater type PTC ceramic heater
Technology Warm
Type Straightening iron
Hair straightening
Hair curling
Hair texturizing
Hair drying
Ergonomics
Auto power off
On/off switch
Features
Temperature 200 °C
Design
Product colour Pink,White
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Fagor MP-200-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան