Fagor PL-2500 ձեռնարկ

Fagor PL-2500
6.6 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 66 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկFagor PL-2500

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES

PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES

EN - INSTRUCTIONS FOR USE

FR - MANUEL D’UTILISATION

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

IT - MANUALE DI ISTRUZIONI

EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN

HU - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CS - 

SK - 

PL - 

BG 

RU -



N.I.F. F-20.020.517 - B. San Andrés, n 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

Mayo 2008
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d’Istruzioni.
O k·t·ÛkÂv·Ût‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›ˆÌ· v· tpoooÈ‹Û› t· Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo O‰ËyÈÒv
.







MOD.: PL-2500 PL-2550 C

PLANCHA DE VAPOR / FERRO DE ENGOMAR A VAPOR / STEAM IRON /

FER À REPASSER VAPEUR / DAMPFBÜGELEISEN / FERRO DA STIRO A VAPORE /

ATMO™π¢∂ƒ√ / 

kA /  / 
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 •
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
Fig. B
Abb. B
Eik. B
B. Ábra
Obr. B
Rys B
Фиг. B
Рис. B
Fig. C
Abb. C
Eik. C
C. Ábra
Obr. C
Rys C
Фиг. C
Рис. C
Fig. D
Abb. D
Eik. D
D. Ábra
Obr. D
Rys D
Фиг. D
Рис. D
Fig. E
Abb. E
Eik. E
E. Ábra
Obr. E
Rys E
Фиг. E
Рис. E
Fig. F
Abb. F
Eik. F
F. Ábra
Obr. F
Rys F
Фиг. F
Рис. F
Fig. G
Abb. G
Eik. G
G. Ábra
Obr. G
Rys G
Фиг. G
Рис. G
Fig. H
Abb. H
Eik. H
H. Ábra
Obr. H
Rys H
Фиг. H
Рис. H

Ձեռնարկ

Դիտեք Fagor PL-2500-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Արդուկներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 6.6-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Fagor PL-2500-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Fagor PL-2500-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Fagor PL-2500-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Fagor PL-2500-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Fagor PL-2500 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Fagor
Մոդել PL-2500
Ապրանք Արդուկ
EAN 8412788027209
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Features
Type Dry & Steam iron
Spray function
Vertical steam function
Anti-drip function
Automatic anti-calc
Cord length 1.8 m
Product colour Blue,White
Continuous steam performance 35 g/min
Steam boost performance 90 g/min
Power
Power 2400 W
Ergonomics
360° rotational base
Indication
Indication light
Weight & dimensions
Package weight 1650 g
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Fagor PL-2500-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան