Fellowes IntelliShred SB-125Ci ձեռնարկ

Fellowes IntelliShred SB-125Ci
7 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 4 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկFellowes IntelliShred SB-125Ci
K.
Control Panel and LEDs
1. Reverse
2. ON/OFF
3. Forward
4. Bin full
5. Door open

ENGLI

H
H
H
H
SH
SH
SH
ISH
ISH
LISH
LISH
LISH

GLISH

GLISH

GLISH

GLISH

NGLISH

NGLISH

NGLISH

NGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

Model SB-125i/SB-125Ci

5i/SB-125Ci

A. SafeSense
®
Technology
B. Paper entry
C. CD entry
D. Door
E. Basket (paper)
F. Basket (CD)
G. See safety instructions
H. Casters (2)
I. Disconnect power switch
J. Shipping bolts (wing nuts)
To be removed prior to operation
6. Remove paper
7. Overheat
8.
Sheet capacity indicator
9. SafeSense
®
indicator (yellow)
10. Auto
button
Eliminates frustrating jams by preventing overloads and powering through misfed paper.

JAM PROOF SYSTEM OPERATION*

*100% Jam Proof when used in accordance with user manual

PREVENTIVE MAINTENANCE AND MISCELLANEOUS TROUBLESHOOTING

Self Cleaning Cycle: Shredder periodically cycles in forward and reverse lasting 3-6 seconds (SB-125Ci).
Empty wastebasket when bin full indicator lights up.
Shredder won’t run if the door is open, or bin needs to be emptied.
Maintenance is an important part of protecting your investment. Don’t forget our oil (35250) and shredder bags (36054).
When shredding for a prolonged period of time, the motor can become warm and require a cool down period. When this occurs the overheat indicator will alert you to the problem.
This model will require
45
minutes to cool down.
Go to Support Section at
www.fellowes.com
or see back page of manual for useful telephone numbers.
3
Advanced Jam Prevention- Electronically
measures paper thickness to prevent paper jams:
Remove several sheets until
indicator is below red.

Continue 100% Jam

Proof Shredding

If a misfeed
occurs:
If
illuminates after paper has been
reversed, press reverse and remove paper.
pp
pp
Otherwise, regular shredding will resume.
,p p p
,p
1
2
3
Up to RED: Too many
sheets have been inserted.
Up to GREEN: More sheets
can be added.
Up to YELLOW: Productivity
is optimized.
All indicators light up and
shredder pauses for 3-6 seconds
Wait for flashing to stop after automatic correction
is complete. Regular shredding will resume.
TO CLEAN THE SENSORS

CLEANING AUTO-START INFRARED SENSORS

BASIC PRODUCT MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

Paper detection sensors are designed for maintenance free operation. However, on rare occasions the sensors
may become blocked by paper dust causing the motor to run even if there is no paper present
(Note: two paper detection sensors are located in the center of the paper entry)
.
All cross-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a
machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when
shredding and could ultimately stop running. To avoid these problems, we
recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.

OILING SHREDDER

*Only use a non-aerosol vegetable oil in long nozzle container such as Fellowes 35250
FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE
Turn off and unplug
shredder
Locate Auto-start
infared sensor
Using cotton swab, wipe
away any contamination
from the paper sensors
Dip cotton swab in
rubbing alcohol
Shred one sheet
Press and hold forward
( ) 2-3 seconds

SAFESENSE

®

TECHNOLOGY OPERATION

WHEN IN SLEEP MODE

SLEEP MODE

In sleep mode
To get out of sleep mode
touch control panel
insert paper
or
SET-UP AND TESTING
Turn the shredder ON
( ) to activate SafeSense
®
Touch test area and
look for the SafeSense
®
indicator to illuminate
SafeSense
®
is active and
®
working properly
If hand is held on SafeSense
®
area more than 2 seconds
shredder will shut off
3
AUTO
1
2
4
2
AUTO
3
1
AUTO
1
2
3
AUTO
1
2
4
3
Do nothing and
shredder will go
automatically to
sleep mode
Jam Proof System
Eliminates frustrating jams
by preventing overloads and
powering through misfed paper
2
2

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

Keep away from children and pets. Keep hands away from paper
entry. Always set to off or unplug when not in use.
Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away
from shredder openings. If object enters top opening, switch to
Reverse ( ) to back out object.
Never use aerosol products, petroleum based lubricants or other flammable
products on or near shredder. Do not use canned air on shredder.
Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do
not place near or over heat source or water.
This shredder has a Disconnect Power Switch (I) that must be in the ON (I)
position to operate shredder. In case of emergency, move switch to OFF (O)
position. This action will stop shredder immediately.
Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.
Keep finger away from CD hole when shredding.
Do not put foreign objects in paper entry.
The grounded socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be
easily accessible.
Patented SafeSense
®
Technology
Stops shredder immediately
when hands are too close to
the paper entry

CAPABILITIES

ADVANCED PRODUCT FEATURES

BASIC SHREDDING OPERATION

Press ( ) ON to
activate
PAPER/CARD OR CD
Feed paper/card
straight into paper
entry and release
3
Plug in and put
disconnect power
switch in ON (I)
position
To shred CDs rotate
CD flap into place
When finished
shredding set
to OFF (
)
or
Will shred:
Paper, credit cards, CD/DVDs, staples and small paper clips
Will not shred:
Adhesive labels, continuous form paper, transparencies, newspaper,
cardboard, large paper clips, laminates, file folders, X-rays or plastic other than noted above
Paper shred size:
Cross-Cut
...................................................................................................
3.9mm x 38mm
Strip Cut
.................................................................................................................
5.8mm
Fellowes SafeSense
®
shredders are designed to be operated in home and office environments ranging
between 50 – 80 degrees Fahrenheit (10 – 26 degrees Celsius) and 40 – 80% relative humidity.
Maximum:
Sheets per pass (70g paper)
.......................................................................................
18*
Sheets per pass (80g paper)
.......................................................................................
16*
CDs/Cards per pass
.......................................................................................................
1*
Paper entry width
..................................................................................................
230mm
* A4 paper at 220-240V, 50 Hz, 3.5Amps heavier paper, humidity or other than rated voltage
may reduce capacity. Recommended daily usage rates: 100-150 paper passes; 100 credit
cards; 10 CDs
www.fellowes.com
features an extensive on-line support section with a number of self-service options
Continuous operation:
45 minutes maximum
NOTE:
Continuous operation
beyond 45 minutes will trigger
45
minute cool down period.
4
AUTO
6
AUTO
2
Sleep Mode
Energy saving feature shuts down
automatically after 2 minutes of
no shredding activity
Hold CD at edge,
Wh
feed into CD
entry and release
5
7
A.
B.
B
D.
C.
K.
I.
G.
E.
F.
J.
H.
SB-125i_SB-125Ci_404034_REVB_ENG_041709.indd Sec6:2-Sec4:7SB-125i_SB-125Ci_404034_REVB_ENG_041709.indd Sec6:2-Sec4:7 4/27/09 1:35:07 PM4/27/09 1:35:07 PM

Ձեռնարկ

Դիտեք Fellowes IntelliShred SB-125Ci-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Թուղթ մանրացնող սարքեր կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Fellowes IntelliShred SB-125Ci-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Fellowes IntelliShred SB-125Ci-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Fellowes IntelliShred SB-125Ci-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Fellowes IntelliShred SB-125Ci-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Fellowes IntelliShred SB-125Ci արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Fellowes
Մոդել IntelliShred SB-125Ci | 3312701
Ապրանք Թուղթ մանրացնող սարք
EAN 43859555956, 0043859555956, 50043859628037
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Weight & dimensions
Weight 26740 g
Other features
Package dimensions (WxDxH) 645 x 400 x 845 mm
Features
Paper shredding
Credit cards shredding
Shredding paper clips
Shredding type Cross shredding
Shredding size 3.9 x 48 mm
Noise level 70 dB
Shredding staples
Working width 230 mm
Autostop on jamming
Shredding CDs
Reverse
Security level 3
Shredding capacity 18 sheets
Automatic on/off control
Basket volume 49 L
Product colour Black,Silver
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Fellowes IntelliShred SB-125Ci-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան