Gaggia Color ձեռնարկ

Gaggia Color
8.2 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 7 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկGaggia Color
ENGLISH
8
Congratulations on your wise
choice!
As the proud owner of the Gaggia machine, you can now
experience the taste of a delicious cup of espresso or
cappuccino in the comfort of your own home.
Espresso coffee, originally created in Italy, is made by
rapidly forcing water that has been
heated to the correct brewing temperature, through a
special finely ground coffee.
The heart of the espresso machine is a precision engineered
pump.
The pump and water flow is easily controlled with just a
flick of the switch.
CAUTION:
This appliance is for household use.
Any repairs or servicing operations, with the exception of normal
cleaning and maintenance operations must be undertaken by
an authorized service centre.
1. Check
voltage to be sure that the voltage indicated on the
plate agrees with your voltage.
2. Never use warm or hot water to fill the water tank. Use
cold water only.
3. Keep your hands and the cord away from hot parts of the
appliance during operation.
4. Never clean with scouring powders or hard implements.
5. To avoid your machine scaling up, use purified or bottled
water.
6. Do not immerse base in water.

IMPORTANT

SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety
precautions should always be followed to reduce the
risk of fire, electric shock, and/or injury to persons,
including the following:
1 Read all instructions and information in this instruction book
and any other literature included in this packaging referring
to this product before operating or using this appliance.
2 This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their
safety.
3 Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4 To protect against fire, electric shock and personal injury
do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other
liquid.
5 Close supervision is necessary when any appliance is used
by or near children.
6 Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
Allow to cool before putting on or taking off parts and
before cleaning the appliance.
7 Do not operate any appliance with a damaged cord or plug
or in the event of appliance faults or damages. Return
appliance to the nearest authorized service centre for
examination, repair or adjustment.
8 The use of accessory attachments not recommended by the
appliance manufacturer may result in fire, electric shock or
personal injury.
9 Do not use outdoors.
10 Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch
hot surfaces.
11 Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in
a heated oven.
12 This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety.
13 Do not use appliance for other than intended household
use.
14 Use extreme caution when using hot steam.
15 Save these instructions.

Ձեռնարկ

Դիտեք Gaggia Color-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Սրճեփ մեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 8.2-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Gaggia Color-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Gaggia Color-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Gaggia Color-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Gaggia Color-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Gaggia Color արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Gaggia
Մոդել Color
Ապրանք Սրճեփ մեքենա
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Gaggia Color-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան