Gastroback Design Food Processor Advanced ձեռնարկ

Gastroback Design Food Processor Advanced
5.8 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 36 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկGastroback Design Food Processor Advanced

IMPORTANT INSTRUCTIONS

WARNING: To avoid injury to persons and damage, always turn the appliance OFF, wait for
the motor to stop completely and unplug the appliance, immediately after operation and
before assembling/disassembling or cleaning the appliance.
WARNING: The blades and discs are very sharp. Pay attention when handling the units. Only
touch the discs and blades on the edge and handle with care when cleaning.
Note: All attachments must be firmly attached to the spindle. Always adjust the
attachments until you are sure that they are correctly fitted.
ATTENTION: If the ON-/OFF-button is pressed and the processing bowl is not locked onto the
motorblock yet the ON-/OFF-button does not illuminate. Placing the processing bowl onto the motorblock
while the ON-/OFF-button is pressed the motor starts running immediately.
While proceeding do not push the food pusher too hard down to avoid overloading the motor. If
the motor stalls or stucks during operation or if the fibre of the food blocks the blade, immediately
turn ´OFF` the appliance and unplug the power cord. Check whether there is any obstruction in the
processing bowl, and remove it (see ‘Care and Cleaning’).
WARNING: Do not push products into the feed chute with your fingers or foreign objects.
Always use the food pusher provided. Never use force.
NOTE: The appliance will not turn ‘ON` unless the appliance is properly assembled.
´Pulse` button: The appliance is working in intervals. The motor is only running as long as you hold
the button down. Releasing the button the motor turns ´OFF` automatically.
button: ´ON`: the button illuminates in orange, the motor is running permanently until you
press the On/Off button again to turn the appliance ´OFF`.
ATTENTION: Do not use the appliance in continuous operation for more than 4 minutes to avoid
overheating. If processing large quantities of food, regularly interrupt operation and unplug the
appliance for at least 1 minute, to let the motor cool down.
WARNING: With the blade mounted in the processing bowl, do not insert your fingers in the
processing bowl. Always use a wooden or plastic spoon or similar cooking utensils for filling in
and taking out your food.
ATTENTION: Never hold your face or other body parts over the feed chute when the motor
is running because little pieces of food could be thrown out of the feed chute.
ATTENTION: Never fill boiling food into the processing bowl. Always let the food cool down
before processing.
Do not chop extremely hard food, such as ice, coffee beans or nutmeg.
WARNING: Do not overfill the processing bowl or food collector. Possibly, take some food out,
using a wooden or plastic spoon, before starting the appliance again.
CAUTION: DO NOT place the appliance in an automatic dishwasher or pour boiling water
over it. The accessories are dishwasher safe (only place them on top shelf of the dishwasher).
ATTENTION: The plastic parts can tarnish in the dishwasher.
To prevent the sealing ring on the lid from getting brittle take the sealing ring out after multiple usage
of the appliance and brush on some vegetable oil before putting it back in position.

Carefully read all provided instructions before you start running the

appliance and pay regard to the warnings mentioned in these

instructions.

!
40965_designfoodprozessoradvanced_manual_english.qxp 29.01.2008 12:12 Seite 2

Ձեռնարկ

Դիտեք Gastroback Design Food Processor Advanced-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Խոհանոցային մեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 5.8-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Gastroback Design Food Processor Advanced-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Gastroback Design Food Processor Advanced-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Gastroback Design Food Processor Advanced-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Gastroback Design Food Processor Advanced-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Gastroback Design Food Processor Advanced արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Gastroback
Մոդել Design Food Processor Advanced | 40965
Ապրանք Խոհանոցային մեքենա
EAN 4016432409652
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Features
Rotational speed 1500 RPM
Adjustable slicing disc
Stainless steel blade included
Product colour Grey,Stainless steel
Bowl capacity 2 L
Pulse function
Ice crushing
Number of speeds 1
Cord length 0.9 m
Coffee grinding
Non-slip feet
Accessory storage tray
Cord storage
Dishwasher-proof parts
Shredding sizes Coarse,Fine
Kneading function
Meat mincer
Citrus press
Built-in scales
Variable speed
Control type Buttons
Packaging content
Shredding insert fine
Spatula
Pasta maker
Slicing disc included
Grating disc included
Julienne disc included
Universal knife
Weight & dimensions
Weight 9000 g
Width 325 mm
Depth 295 mm
Height 445 mm
Material
Housing material Metal
Bowl material -
Power
AC input frequency 50 - 60 Hz
AC input voltage 230 - 240 V
Power 1100 W
Technical details
Sustainability certificates CE
Display
Built-in display
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Gastroback Design Food Processor Advanced-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան