Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 260 896MB ձեռնարկ

Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 260 896MB
9.3 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 46 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկGigabyte NVIDIA GeForce GTX 260 896MB

GV-N26-896H-B/

GV-N26OC-896H-B/

GV-N26OC-896H

NVIDIA

®

GeForceT

M

GTX 260 Graphics Accelerator

User's Manual

Rev. 103
12MM-NX268B-103R
Copyright
© 2009 GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD
Copyright by GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT"). No part of this manual may be reproduced or transmitted
in any form without the expressed, written permission of GBT.
Trademarks
Third-party brands and names are the properties of their respective owners.
Notice
Please do not remove any labels on this graphics card. Doing so may void the warranty of this card.
Due to rapid change in technology, some of the specifications might be out of date before publication of this this manual.
The author assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this document nor does the author
make a commitment to update the information contained herein.
Macrovision corporation product notice:
This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property
rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Ձեռնարկ

Դիտեք Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 260 896MB-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Տեսաքարտեր կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 9.3-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 260 896MB-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 260 896MB-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 260 896MB-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 260 896MB-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 260 896MB արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Gigabyte
Մոդել NVIDIA GeForce GTX 260 896MB
Ապրանք Տեսաքարտ
EAN 4719331309053, 818313007605, 0818313007605
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Memory
Graphics card memory type GDDR3
Memory bus 448 bit
Processor
Graphics processor GeForce GTX 260
Maximum resolution 2560 x 1600 pixels
Ports & interfaces
Interface type PCI Express 2.0
DVI ports quantity 2
TV-out
Performance
DirectX version 10
Shader model version 4.0
OpenGL version 2.1
Dual Link DVI
HDCP
Other features
Mac compatibility
Design
Form factor Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Cooling type Active
Bracket height Full-Height (FH)
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 260 896MB-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան