Gorenje RB6288OA ձեռնարկ

Gorenje RB6288OA
6.9 · 2
PDF ձեռնարկ
 · 7 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկGorenje RB6288OA
141903
Instructions for Use
10
tools. Use only enclosed tools or tools recommended by the
manufacturer.
For the sake of environment protection - be careful not to
damage the rear wall of the appliance (the condenser unit or
the tubes - for example when moving the appliance) or any
part of the refrigerating system inside the appliance.
The refrigerating system of the appliance is filled with
refrigerant and oil, so when the appliance is damaged,
handle it with care and dispose it of in compliance with
environmental protecting precautions. (See We Care for the
Environment).
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or his service agent or a qualified person in
order to avoid hazard.
The rating plate is inside the appliance or outside on the rear
wall.
The symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over
to the applicable collection point for the recycling
of electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment and
human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of thisproduct. For more
detailed information about recycling of this product,
please contact your local city office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the
product.

Disposing of the Worn Out Appliance

When your appliance finally wears out, dispose it of. If the
appliance has a lock, break it, in order to prevent eventual
accidents (danger of children get locked inside the
appliance).
The refrigerating system of the appliance is filled with
refrigerant and insulating substances which should be
separately treated and processed. Call your nearest
authorised service agent or specialised servicing centre. If
you don't find one, contact your local authorities or your
distributor. Be careful not to damage the tubes on the rear
wall of the appliance (danger of pollution).

Placing and Installation

Choosing the Right Place

Place the appliance in a dry and regularly ventilated room.
Allowed ambient temperature depends on the model (class) of
the appliance and is stated on the rating plate of the appliance.
Never place the appliance near heat emitting
devices (e.g. cooker, radiator, water heater or similar devices)
and do not expose it to direct sunlight.
The appliance should be positioned at least 3 cm away from
the electric or gas cooker and at least 30 cm away from the oil
or coal stove. If this is not possible, use an appropriate
insulation.
Behind the appliance there should be free space at least 200
cm² wide and above the appliance the high kitchen units
should be at least 5 cm away from the appliance in order to
assure adequate ventilation of the condenser unit.
Class Ambient temperature
SN (sub-normal) from + 10°C to + 32°C
N (normal) from + 16°C to + 32°C
ST (sub-tropical) from + 16°C to + 38°C
T (tropical) from + 16°C to + 43°C

Placing the Self-standing Appliance

Place the appliance firmly on a solid base. Some appliances
have adjustable feed on the front side; use them to level the
appliance.
Two spacers attached to the appliance must be fitted onto
the upper edge of the condenser, thus preventing the
appliance from being installed too close to the wall. Spacers
are manufactured for all-purpose function depending on the
distance of the condenser from the wall. Therefore turn
spacers correspondingly and fix them to the appliance.
The appliance may stand freely or it can be placed next to a
kitchen furniture element or a wall. Mind the space required
to open the door and pull out the drawers and shelves (see
installation diagram).
90 mm
90
o

Connection to Power Supply

Connect the appliance with the cable and plug to the power
supply socket outlet with a ground terminal (safety socket).
Required nominal voltage and frequency are indicated on the
rating plate.
The connection to the mains supply and earthing have to be
made according to current standards and regulations. The
appliance resists temporary voltage tolerance up to -6 to +6 %.

Ձեռնարկ

Դիտեք Gorenje RB6288OA-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Սառնարաններ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 2 մարդկանց կողմից, միջինը 6.9-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Gorenje RB6288OA-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Gorenje RB6288OA-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Gorenje RB6288OA-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Gorenje RB6288OA-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Gorenje RB6288OA արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Gorenje
Մոդել RB6288OA | RB6288OA
Ապրանք Սառնարան
EAN 3838942396083, 3838942439551
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Gorenje RB6288OA-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան