Gorenje RB6288OP ձեռնարկ

Gorenje RB6288OP
6.9 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 7 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկGorenje RB6288OP
141903
Instructions for Use
9

Refrigerator with freezer EN

Thank you for your trust and for buying this appliance.

We hope it will successfully serve the purpose for many years.

Refrigerator with freezer is for domestic use only.
The lower part of the appliance is refrigerator and is used for
storing fresh foods at the temperature of 0°C and higher.
The upper part is freezer and is used for freezing fresh foods
and storing frozen foods for longer periods of time (up to one
year, depending on the kind of foods you store). The
compartment is marked with four stars.

Refrigerator with freezer...............................................9

Before Putting Into Use..................................................9

Instructions for Use
We Care for the Environment
Tips for Energy Savings

Important........................................................................9

Placing and Installation ...............................................10

Choosing the Right Place
Connection to Power Supply

Description of the Appliance .......................................11

Refrigerator (A)
Low Temperature Compartment (B)

Operation Control.........................................................11

Temperature Selection

Use..................................................................................12

Storing Fresh Foods
Freezing Fresh Foods
Storing Frozen Foods
Defrosting Frozen Food
Ice Making
Maintenance and Cleaning...........................................13
Cleaning the Appliance

Trouble-Shooting Guide...............................................14

Before Putting Into Use

Before connecting the appliance to the mains supply, leave it
stand for about 2 hours, which will reduce a possibility of
malfunctions in the cooling system due to transport handling.
Clean the appliance, and be thorough, especially in the
interior (See Cleaning and Maintenance).
In case the interior accessories are not correctly placed,
rearrange them as described in chapter "Description of the
Appliance".

Instructions for Use

These instructions for use are intended for the user. They
describe the appliance and its correct and safe use. They were
prepared for various types/models of refrigerators therefore you
may find in it description of some functions and accesories that
your appliance does not have.

We Care for the Environment

Our products use environmentally friendly packaging, which
can be either recycled or disposed of in an environmentally
friendly manner. To this end, individual packaging materials
are clearly marked.
These instructions are printed either on recycled paper or
chlorine free bleached paper.
When your appliance finally wears out, please try not to
burden the environment with it; call your nearest authorised
service agent. (See Disposing of the Worn Out Appliance)

Tips for Energy Savings

This is especially important if you have an upright model.
Every now and then check if the appliance is sufficiently
ventilated (adequate air circulation behind the appliance).
Set thermostat from higher to lower settings as soon as
possible (depends on how loaded the appliance is, ambient
temperature etc).
Before loading the appliance with packages of fresh foods,
make sure they are cooled to ambient temperature.
Ice and frost layer increase energy consumption, so do
clean the appliance as soon as the layer is 3-5 mm thick.
If the gasket is damaged or if it turns out that the sealing is
poor, the energy consumption is substantially higher. To
restore efficiency, replace the gasket.
The condenser on the rear wall should be always clean, free
of dust or any impurities.
Always consider instructions stated in sections Positioning
and Energy Saving Tips, otherwise the energy consumption
is substantially higher.

Important

If you have bought this appliance to replace an old one
equipped with a lock that cannot be opened from inside
(lock, bolt), make sure that the lock is broken. This will make
it impossible for children to lock themselves inside the
appliance and suffocate.
The appliance must be correctly connected to the mains
supply. (see: Connecting to the Mains Supply).
Do not touch the cooled surfaces while the appliance
operates, especially not with wet hands, because the skin
may stick to the cold surfaces.
Do not freeze bottles containing liquid, especially not soft
drinks, such as mineral water, sparkling wine, beer, cola
etc., because liquid expands during freezing and the glass
bottle is very likely to blow up.
Do not eat frozen food (bread, fruit, vegetables), because
you can get frostbites.
If the food has strange smell or color, throw it away, because
it is very likely that it is spoiled and therefore dangerous to
eat.
Disconnect the appliance from the power supply before
repairing it (only a qualified technician should repair it),
before cleaning and before replacing the light bulb.
Do not defrost the appliance with other electric devices (hair
dryer etc.) and never scrape the ice or frost layer with sharp

Ձեռնարկ

Դիտեք Gorenje RB6288OP-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Սառնարաններ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 6.9-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Gorenje RB6288OP-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Gorenje RB6288OP-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Gorenje RB6288OP-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Gorenje RB6288OP-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Gorenje RB6288OP արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Gorenje
Մոդել RB6288OP
Ապրանք Սառնարան
EAN 3838942610202
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Design
Appliance placement Freestanding
Reversible doors
Door hinge Right
Product colour Pink
Other features
No Frost system
Defrost function
Icemaker
Fridge number of compressors 1
Built-in freezer
Package dimensions (WxDxH) 650 x 740 x 1550 mm
Freezer
Ice cube tray
Storage time during power failure 12 h
Freezer net capacity 21 L
Freezing capacity 2 kg/24h
Fast freeze function
Performance
Total gross capacity - L
Total net capacity 271 L
Noise level 41 dB
Fridge
Fridge gross capacity 247 L
Fridge net capacity 21 L
Egg balcony
Bottle rack
Power
Energy usage 0.62 kWh/24h
Annual energy consumption 242 kWh
Energy efficiency class (old) A+
Weight & dimensions
Width 600 mm
Depth 635 mm
Height 1465 mm
Weight 58500 g
Package weight 63500 g
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Gorenje RB6288OP-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան