Haier HLP23E ձեռնարկ

Haier HLP23E
6.8 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 21 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկHaier HLP23E
H
LP2
3
E
HLP23
E
P
R
O
C
E
D
U
R
E
S
T
A
T
U
S
PROCEDURE ST
ATU
S
W
A
T
E
R
LE
V
E
LWAT
ER LE
VEL
R
E
S
E
R
V
A
T
I
O
N
RESERVA
TION
P
R
O
G
R
A
M
PROGR
AM
P
R
O
G
R
A
M
ST
A
T
U
S
PROGR
AM
STA
TUS
S
T
A
N
D
A
R
DSTAND
ARD
0
1
01
S
OA
K
SOA
K
H
IG
H
HIGH
S
U
R
P
L
U
S
(M
IN
)
SURP
LUS
(MIN)
R
E
S
E
R
V
E
(
H
O
U
R
S
L
A
T
E
R
)
RESER
VE
(HOU
RS
L
ATE
R)
M
E
D
I
U
M
MEDIU
M
L
O
W
LOW
V
ER
Y
L
O
W
VERY L
OW
a
a
aa
W
AS
H
WAS
H
b
b
bb
R
I
N
S
E
RIN
SE
c
c
cc
S
P
I
N
SPIN
d
d
dd
0
2
02
H
E
A
V
Y
HEAVY
0
3
03
G
E
N
T
L
E
GENTLE
0
4
04
QU
I
C
K
W
AS
H
QUICK W
ASH
0
5
05
W
AS
HWASH
0
6
06
S
P
I
N
SPIN

User Manual

HLP23E

Guide de l’Utilisateur

HLP23E

Manual del Usuario Modelo

HLP23E

Quality

Innovation

Style

Portable Electronic Washer

Lave-Linge Électronic Mobile

Lavarroopas Eléctrico Portátil

Ձեռնարկ

Դիտեք Haier HLP23E-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Լվացքի մեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 6.8-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Haier HLP23E-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Haier HLP23E-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Haier HLP23E-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Haier HLP23E-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Haier HLP23E արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Haier
Մոդել HLP23E
Ապրանք Լվացքի մեքենա
EAN 688057392530, 6880573925306, 0688057392530
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Power
Energy consumption washing per cycle - kWh
Water consumption per cycle - L
Other features
Annual energy consumption washing 350 kWh
Design
Built-in display
Appliance placement Freestanding
Loading type Top-load
Drum material Stainless steel
Product colour White
Performance
Number of washing programs -
Rated capacity - kg
Delayed start timer
Rinse Plus function
Maximum spin speed 690 RPM
Washing programs Hygiene/anti-allergy,Black
Weight & dimensions
Weight 27941 g
Width 510 mm
Depth - mm
Height 882 mm
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Haier HLP23E-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան