Honda Accord Sedan (1997) ձեռնարկ

Honda Accord Sedan (1997)
8.5 · 3
PDF ձեռնարկ
 · 1 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկHonda Accord Sedan (1997)

1997 Accord Coupe Online Reference Owner's Manual

Use these links (and links throughout this manual) to navigate through this reference.
For a printed owner's manual, click on authorized manuals or go to www.helminc.com.

Contents

Introduction ......................................................................................................................................... i
A Few Words About Safety.................................................................................................................ii
Driver and Passenger Safety ..............................................................................................................3
Proper use and care of your vehicle's seat belts, and Supplemental Restraint System.
Instruments and Controls.................................................................................................................31
Instrument panel indicator and gauge, and how to use dashboard and steering column controls.
Comfort and Convenience Features ............................................................................................. 73
How to operate the climate control system, the audio system, and other convenience features.
Before Driving..................................................................................................................................119
What gasoline to use, how to break-in your new vehicle, and how to load luggage and other cargo.
Driving ..............................................................................................................................................129
The proper way to start the engine, shift the transmission, and park, plus towing a trailer.
Maintenance.....................................................................................................................................153
The Maintenance Schedule shows you when you need to take your vehicle to the dealer.
Appearance Care..............................................................................................................................207
Tips on cleaning and protecting your vehicle. Things to look for if your vehicle ever needs body repairs.
Taking Care of the Unexpected......................................................................................................215
This section covers several problems motorists sometimes experience, and how to handle them.
Technical Information.....................................................................................................................239
ID numbers, dimensions, capacities, and technical information.
Warranty and Customer Relations (U.S. and Canada)................................................................251
A summary of the warranties covering your new Acura, and how to contact us.
Authorized Manuals (U.S. only)......................................................................................................257
How to order manuals and other technical literature.
Index...................................................................................................................................................... I
Gas Station Information
A summary of information you need when you pull up to the fuel pump.
Accord Value Package Audio System
Owner's Identification Form

Ձեռնարկ

Դիտեք Honda Accord Sedan (1997)-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ավտոմեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 3 մարդկանց կողմից, միջինը 8.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Honda Accord Sedan (1997)-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Honda Accord Sedan (1997)-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Honda Accord Sedan (1997)-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Honda Accord Sedan (1997)-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Honda Accord Sedan (1997) արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Honda
Մոդել Accord Sedan (1997)
Ապրանք Ավտոմեքենա
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Honda Accord Sedan (1997)-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան