Honda Accord Sedan (1998) ձեռնարկ

Honda Accord Sedan (1998)
7.3 · 2
PDF ձեռնարկ
 · 1 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկHonda Accord Sedan (1998)

1998 Accord Sedan Online Reference Owner's Manual

Use these links (and links throughout this manual) to navigate through this reference.
For a printed owner's manual, click on authorized manuals or go to www.helminc.com.

Contents

Introduction ......................................................................................................................................... i
A Few Words About Safety.................................................................................................................ii
Driver and Passenger Safety ..............................................................................................................3
Proper use and care of your vehicle's seat belts, and Supplemental Restraint System.
Instruments and Controls.................................................................................................................47
Instrum
ent panel indicator and gauge, and how to use dashboard and steering column controls.
Comfort and Convenience Features ..............................................................................................103
How to operate the climate control system, the audio system, and other convenience features.
Before Driving..................................................................................................................................153
What gasoline to use, how to brea
k-in your new vehicle, and how to load luggage and other cargo.
Driving ..............................................................................................................................................167
The proper way to start the engine, shift the transmission, and park, plus towing a trailer.
Maintenance.....................................................................................................................................191
The Maintenance Schedule shows you when you need to take yo
ur vehicle to the dealer.
Appearance Care..............................................................................................................................259
Tips on cleaning and protecting your vehicle. Things to look for if your vehicle ever needs body repairs.
Taking Care of the Unexpected......................................................................................................267
This section covers several problems motorists sometimes experience, a
nd how to handle them.
Technical Information.....................................................................................................................293
ID numbers, dimensions, capacities, and technical information.
Warranty and Customer Relations (U.S. and Canada)................................................................307
A summary of the warranties covering your new Acura, and how to contact us.
Authorized Manuals (U.S. only)......................................................................................................313
How to order manuals and other technical literature.
Index...................................................................................................................................................... I
Service Information Summary
A summary of information you need when you pull up to the fuel pump.
Owner's Identification Form

Ձեռնարկ

Դիտեք Honda Accord Sedan (1998)-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ավտոմեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 2 մարդկանց կողմից, միջինը 7.3-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Honda Accord Sedan (1998)-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Honda Accord Sedan (1998)-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Honda Accord Sedan (1998)-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Honda Accord Sedan (1998)-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Honda Accord Sedan (1998) արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Honda
Մոդել Accord Sedan (1998)
Ապրանք Ավտոմեքենա
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Honda Accord Sedan (1998)-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան