Honda Civic Coupe (1996) ձեռնարկ

Honda Civic Coupe (1996)
7.9 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 1 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկHonda Civic Coupe (1996)
1996 SLX Online Reference Owner's Manual
Use these links (and links throughout this manual) to navigate through this reference.
For a printed owner's manual, click on authorized manuals or go to www.helminc.com.

Contents

Owner's Identification Form
A Word to the Owner
........................................................................................................................... i
Important Handling Information...................................................................................................... ii
A Few Words About Safety
................................................................................................................ iii
Driver and Passenger Safety ..............................................................................................................3
Proper use and care of your vehicle's seat belts, and Supplemental Restraint System.
Off to a Good Start
............................................................................................................................. 27
Instruments and Controls
................................................................................................................. 33
Instrument panel indicator and gauge, and how to use dashboard and steering column controls.
Seats
.................................................................................................................................................... 63
Interior Features
............................................................................................................................... 77
Comfort and Convenience Features
.............................................................................................. 101
How to operate the climate control system, the audio system, and other convenience features.
Driving Tips
...................................................................................................................................... 127
The proper way to start the engine, shift the transmission, and park, what gasoline to use, how to
break -in your new vehicle, and how to load luggage and other cargo.
In Case of Emergency
...................................................................................................................... 153
This section covers several problems motorists sometimes experience, and how to handle them.
Care and Maintenance
.................................................................................................................... 165
The Maintenance Schedule shows you when you need to take your vehicle to the dealer and
tips on cleaning and protecting your vehicle. Things to look for if your car ever needs body
repairs.
Technical Data
................................................................................................................................. 201
ID numbers, dimensions, capacities, and technical information.
Owner Assistance
............................................................................................................................. 213
A summary of the warranties covering your new Honda, and how to contact us.
Authorized Manuals
........................................................................................................................ 220
How to order manuals and other technical literature.
Index ................................................................................................................................................. I
Off Road Driving Information
Acura 1996 Warranties

Ձեռնարկ

Դիտեք Honda Civic Coupe (1996)-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ավտոմեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.9-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Honda Civic Coupe (1996)-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Honda Civic Coupe (1996)-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Honda Civic Coupe (1996)-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Honda Civic Coupe (1996)-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Honda Civic Coupe (1996) արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Honda
Մոդել Civic Coupe (1996)
Ապրանք Ավտոմեքենա
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Honda Civic Coupe (1996)-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան