Honda Civic Si (2003) ձեռնարկ

Honda Civic Si (2003)
7.5 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 276 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկHonda Civic Si (2003)

2003 Civic SI Online Reference Owner's Manual

Use these links (and links throughout this manual) to navigate through this reference.

For a printed owner's manual, click on authorized manuals or go to www.helminc.com.

Contents

Owner's Identification Form

Introduction ......................................................................................................................................... i
A Few Words About Safety.................................................................................................................ii
Your Car at a Glance ...........................................................................................................................2
Driver and Passenger Safety ..............................................................................................................5

Proper use and care of your car's seat belts, and Supplemental Restraint System.

Instruments and Controls.................................................................................................................55
Instrument panel indicator and gauge, and how to use dashboard and steering column controls.
Comfort and Convenience Features ................................................................................................95
How to operate the climate control system, the audio system, and other convenience features.
Before Driving..................................................................................................................................127
What gasoline to use, how to break-in your new car, and how to load luggage and other cargo.
Driving ..............................................................................................................................................141
The proper way to start the engine, shift the transmission, and park, plus towing a trailer.
Maintenance.....................................................................................................................................153

The Maintenance Schedule shows you when you need to take your car to the dealer.

Appearance Care..............................................................................................................................213
Tips on cleaning and protecting your car. Things to look for if your car ever needs body repairs.
Taking Care of the Unexpected......................................................................................................221
This section covers several problems motorists sometimes experience, and how to handle them.
Technical Information.....................................................................................................................247
ID numbers, dimensions, capacities, and technical information.
Warranty and Customer Relations (U.S. and Canada) ................................................................ 263

A summary of the warranties covering your new Honda, and how to contact us.

Authorized Manuals (U.S. only)...................................................................................................... 267

How to order manuals and other technical literature.

Index ..................................................................................................................................................... I

Service Information Summary

A summary of information you need when you pull up to the fuel pump.

Ձեռնարկ

Դիտեք Honda Civic Si (2003)-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ավտոմեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Honda Civic Si (2003)-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Honda Civic Si (2003)-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Honda Civic Si (2003)-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Honda Civic Si (2003)-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Honda Civic Si (2003) արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Honda
Մոդել Civic Si (2003)
Ապրանք Ավտոմեքենա
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Honda Civic Si (2003)-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան