Honda Element (2008) ձեռնարկ

Honda Element (2008)
9.2 · 2
PDF ձեռնարկ
 · 281 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկHonda Element (2008)
One of the best ways to enhance the enjoyment of your new vehicle is to
read this manual. In it, you will learn how to operate its driving controls and
convenience items. Afterwards, keep this owner’s manual in your vehicle so
youcanrefertoitatanytime.
Several warranties protect your new vehicle. Read the warranty booklet
thoroughly so you understand the coverages and are aware of your rights
and responsibilities.
Maintaining your vehicle according to the schedules given in this manual
helps to keep your driving trouble-free while it preserves your investment.
When your vehicle needs maintenance, keep in mind that your dealer’s staff
is specially trained in servicing the many systems unique to your vehicle.
Your dealer is dedicated to your satisfaction and will be pleased to answer
any questions and concerns.
As you read this manual, you will
find information that is preceded by
a symbol. This
information is intended to help you
avoid damage to your vehicle, other
property, or the environment.
Congratulations! Your selection of a 2008 Honda Element was a wise
investment. It will give you years of driving pleasure.

Introduction

i
07/04/26 18:35:53 31SCV650 0002 

2008 Element

Main Menu

Ձեռնարկ

Դիտեք Honda Element (2008)-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ավտոմեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 2 մարդկանց կողմից, միջինը 9.2-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Honda Element (2008)-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Honda Element (2008)-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Honda Element (2008)-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Honda Element (2008)-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Honda Element (2008) արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Honda
Մոդել Element (2008)
Ապրանք Ավտոմեքենա
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Honda Element (2008)-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան