Huawei B593s-601 ձեռնարկ

Huawei B593s-601
6.3 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 2 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկHuawei B593s-601

Thank you for purchasing the CPE. This CPE brings you a

high speed wireless network connection.

This document will help you understand your CPE so you can start using it right away.
Please read this document carefully before using your CPE.
For detailed information about the functions and configurations of the CPE, refer to the
online help on the web management page that comes with the CPE.
Note:
You must install Adobe Reader version 6.0 or higher to read the online help.

Getting to Know Your CPE

Note:
The CPE function descriptions and illustrations in this document are for your reference
only. The product you have purchased may vary.

Application Scenario

The CPE can:
Provide Internet access for Wi-Fi devices and computers.
Connect to telephones for voice services.
Connect to fax machines for fax services (optional).
Be used to save and share files in USB storage devices.
Expand LAN coverage together with hubs and switches.
Note:
During thunderstorms and rainy weather, turn off and disconnect the CPE.
When the CPE is in use, you can alter its position or orientation to improve signal
reception.
Use a standard or authorized external antenna to avoid CPE malfunctions.

Selecting the Installation Environment

Obstacles such as concrete and wooden walls will affect the transmission of the network
signal. It is recommended that when you install CPE you choose an open space.
Keep the CPE away from equipment that generates strong magnetic and electric fields, for
instance microwaves, refrigerators, and satellite receivers.

Appearance

1
2
3
9
7
8
10
11
12
13
15
16
14
4
5
6
17
1

Power indicator

On: CPE turned on
Off: CPE turned off
2

WLAN indicator

On: WLAN function enabled
Blinking: Transmitting data through WLAN
Off: WLAN function disabled
3

WPS indicator

On: WPS function enabled
Blinking: WPS interconnection verification is in progress. This process should not take
longer than 2 minutes.
Off: WPS function disabled
4

TEL indicator

Off: On-hook condition
Blinking: Incoming call
On: Off-hook condition
5

Mode indicator

Steady blue: The CPE is connected to an LTE network, but no data is being
transmitted.
Blinking blue: The CPE is connected to an LTE network and is transmitting data.
Steady green: The CPE is connected to a UMTS network, but no data is being
transmitted.
Blinking green: The CPE is connected to a UMTS network and is transmitting data.
Steady yellow: The CPE is connected to a GSM network, but no data is being
transmitted.
Blinking yellow: The CPE is connected to a GSM network and is transmitting data.
Steady red: The CPE failed to connect to a wireless network.
Steady purple: The SIM card is not recognized, the PIN has not been entered, or the
PIN verification failed.
6

Signal indicator

On: Indicates network signal strength. Full light indicates strong signal.
Off: No network signal.

Ձեռնարկ

Դիտեք Huawei B593s-601-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Էլեկտրոնային բանալիներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 6.3-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Huawei B593s-601-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Huawei -ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Samsung Galaxy A7-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Huawei B593s-601-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Huawei B593s-601 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Huawei
Մոդել B593s-601
Ապրանք Էլեկտրոնային բանալի
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ PDF

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Huawei B593s-601-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան