Huawei B593s-601 ձեռնարկ

Huawei B593s-601
6.3 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 2 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկHuawei B593s-601
7

USIM card slot

Accommodate a USIM card.
8

Power button

Press this button to power the CPE on or off.
9

Power port

Connect to the CPE's power adapter.
10

USB port

Connect to a USB storage device.
Note:
Only USB storage devices in FAT and FAT32 formats are supported.
This port cannot be connected to USB host devices, such as computers.
11

TEL port

Connect to telephones or a fax machine (optional).
Note:
Do not connect a telephone and fax machine to the CPE simultaneously.
12

LAN port

Connect to computers, switches, or other network devices.
13

LAN indicator

On: The port is connected to a device.
Blinking: Data is being transmitted through the port.
Off: No device is connected to the port.
14

WPS button

After the WPS function is enabled, press and hold this button for more than 0.5 seconds to
initiate WPS interconnection.
15

Reset button

Press and hold for more than 2 seconds to restore the CPE to its factory settings.
Note:
Restoring the default settings of the CPE will override all the previous settings.
16

WLAN button

Press and hold for more than 2 seconds to enable or disable the WLAN function.
17

External antenna port

Connect to an external antenna.
Note:
Do not power off the CPE during the upgrade. Otherwise, the CPE may be damaged.

Getting Started

Installing the USIM Card

Install the USIM card according to the illustration.
Note:
When removing the USIM card, gently press the USIM card in, then release. The
card will automatically pop out.
Do not remove the USIM card when it is in use. Doing so will affect the
performance of your CPE, and data stored on the USIM card may be lost.

Connecting to a Power Adapter

Install the power adapter according to the illustration.
Note:
Only use power adapters compatible with the CPE and provided by a designated
manufacturer. Use of an incompatible power adapter or one from an unknown
manufacturer may cause the CPE to malfunction, fail, or could even cause a fire.
Such use voids all warranties, whether expressed or implied, on the product.
The CPE's power adapter model is HW-120100XYW, HW-120200XYW,
HKA01212010-XY or HKA02412020-XY. X and Y represent letters or numbers that
vary by region. For details about the specific adapter model, contact an authorized
dealer.

Logging In to the Web Management Page

The web-based configuration utility can be used for initial CPE installation, parameter
configuration, and function management through the browser.
The Windows XP operating system and Internet Explorer 7.0 are used as an example.
Ensure that the CPE is connected to the computer. Follow these steps to log in to the web
management page:
1. Connect CPE cables.
2. Configure the computer's IP address so that the IP addresses of the computer and the
CPE are in the same network segment.
Note:
The CPE's default IP address is 192.168.1.1, the subnet mask is 255.255.255.0.
It is recommended that you use the automatically obtained IP addresses for the
computer and domain name system (DNS) server. If you manually configure the
computer IP address, you must set the DNS server IP address to the CPE's IP
address. Otherwise, you will fail to log in to the web management page.
3. Open the browser, and enter http://192.168.1.1 in the address box.
4. Enter the user name and password to log in to the web management page.
Note:
The default user name is admin.
The default password is admin.
LTE is a trademark of ETSI.
Version: V100R001_03 Part Number: 31010NJJ

Ձեռնարկ

Դիտեք Huawei B593s-601-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Էլեկտրոնային բանալիներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 6.3-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Huawei B593s-601-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Huawei B593s-601-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Huawei B593s-601-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Huawei B593s-601-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Huawei B593s-601 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Huawei
Մոդել B593s-601
Ապրանք Էլեկտրոնային բանալի
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Huawei B593s-601-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան