ICOM AH-4 ձեռնարկ

ICOM AH-4
9.2 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 2 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկICOM AH-4
1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003 Japan
A-8295H-1EX-w Printed in Japan
© 1997–2012 Icom Inc.
Tuning is required for each frequency. Be sure to retune
the antenna before transmitting when you change the fre-
quency— even slightly.
(eg. IC-7000)
Set the desired frequency in an amateur band. q
•The AH-4 will not operate on frequencies outside of ham
bands.
Hold down [TUNER/CALL] for 1 seconds. w
•“ ” indicator appears while tuning.
Hold down [TUNER/CALL] for 1 second.
“ e ” indicator stays ON when tuning is complete.
•Whentheantennacannotbetuned,“ indicator blinks,
and the AH-4 is bypassed and the antenna is directly connected
to the antenna connector on the transceiver.
To manually bypass the AH-4, push [TUNER/CALL]. r

OPERATION

Specifications D
•Frequencyrange :3.5–54MHz(withanantennalonger
than 7 m; 23 ft)
7–54MHz(withtheAH-2b)
•Maximuminputpower :120W
•Inputimpedance :50
•Tuningpowerrequired :5to15watts
•Ratedvoltage :13.8VDC±15%
(current less than 1 A)
•Usabletemperaturerange :–10°Cto+60°C(+14°Fto+140°F)
•VSWR :2.0:1orless(exceptantennasa
one half wave or multiple of a one
half wave in length)
•Weight(approximately) :1.2kg(2.65lb)
•Dimensions :172(W)×69.5(H)×230(D)mm
(projectionsnotincluded) ;6.8(W)× 2.7(H) ×9.1(D)inches
All specifications are subject to change without notice or obligation.
Options D
•OPC-420 s h i e l d e d c o n t r o l c a b l e
ShieldedcontrolcablehelpsprotectthetransceiverfromRFfeed-
backandextendsseparationbetweentunerandtransceiverupto
10 m. (cable length 10 m; 32.8 ft)
•AH-2b a n t e n n a e l e m e n t
A2.5mlongantennaelementformobileoperationwithAH-4.Fre-
quencycoverage:7–54MHzwiththeAH-4.

SPECIFICATIONS AND OPTIONS

U-bolts q ………………………………………………………2
U-bolt brackets w ……………………………………………2
Flatwashers(M6large) e ……………………………………8
Flatwashers(M6small) r ……………………………………4
Springwashers(M6) t ………………………………………8
Nuts(M6) y ……………………………………………………8
Hexheadbolts(M6 u × 50) …………………………………4
Self-tappingscrews(A06 i × 30) …………………………4
PL-259 connectors o …………………………………………2
!0Weatherproofcap …………………………………………1
!1Rubbervulcanizingtape …………………………………1
Controlcable*(5m;16.4ft) …………………………………1
Coaxialcable*(5D-2V:5m;16.4ft) …………………………1
*Not shown in the illustration to the left.
INSTRUCTIONS
HF+50MHzAUTOMATICANTENNATUNER
AH-4
Thank you for purchasing the AH-4 HF + 50 MHz AU-
TOMATIC ANTENNA TUNER. The AH-4 matches your
transceiver to an antenna more than 7 m/23 ft long (3.5–
54MHz),ortheoptionalAH-2b(7–54MHz).
Please read these instructions thoroughly before installing
and operating the AH-4.
RNEVER operate this tuner without a solid ground. Always
connect the ground wire to the ground terminal. DO NOT use
the mounting plate as a ground terminal.
NEVERtransmitortunewithoutanantennaconnected.Fail-
ure to use an antenna will damage the tuner.
RHIGH VOLTAGE! NEVER touch the antenna while trans-
mitting or tuning. Place the antenna in a position where you
are sure it will not be touched.

DANGER!

WIDE TUNING RANGE
TheAH-4providesreliablematchingfrom3.5MHzto54MHz
whenusingatleasta7m(23ft)antenna;or7MHzto54MHz
when using the AH-2b a n t e n n a e l e m e n t .
AUTOMATIC DIGITAL CONTROL TUNING
Thebuilt-in8-bitmicroprocessorchoosesthelowestSWRusing
more than 1,040,000 different LC (coil/capacitor) combinations.
45 FREQUENCY MEMORIES FOR FAST TUNING
The LC combinations of 45 previously-used frequencies are auto-
maticallymemorized.Onceafrequencyismemorized,theAH-4
tunes on that frequency in less than 1 second. Note that the AH-4
doesnotmemorizeafrequencywhichisnormallytunedwithin2.5
seconds.Memoriesareretainedonlywhenthepowerison.
WEATHERPROOF DESIGN
The AH-4’s tightly sealed plastic case allows convenient mount-
ing virtually anywhere. The AH-4 can be mounted outdoors under
your antenna.
0.3 W RADIATED POWER
 Radiatedpowerduringtuningislessthan0.3W,minimizinginter-
ference to other stations.
NOTE:
TheAH-4canbeusedwithmostofIcomHFtransceiver,
whichcoversHFthrough50MHzbands.
However,theIC-706andIC-736canonlybetunedinthe
3.5–30MHzrange.

FEATURES

SUPPLIED ACCESSORIES

Ground terminal
Mounting plate
q
w
e
r
t
y
u
i
o!0
!1
CALCULATION OF UNDESIRABLE ANTENNA LENGTHS
Length of
half wave
λ)
=
300
×
1
Operatingfrequency(MHz) 2
[EXAMPLE]Antenna lengths to avoid when operating at 29.00
MHz
Multiple
of ½ λ
=
300
×
1
×
(1, 2, 3…) = 5.2, 10.3, 15.5 m
29
2

Fig.6 MOUNTING EXAMPLES

AH-2b+longwire
AH-2b
a n t e n n a e l e m e n t k i t (op-
tional)
Long wire
Long wire

Ձեռնարկ

Դիտեք ICOM AH-4-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ռադիոներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 9.2-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ ICOM AH-4-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք ICOM AH-4-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի ICOM AH-4-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

ICOM AH-4-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք ICOM AH-4 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ ICOM
Մոդել AH-4
Ապրանք Ռադիո
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Features
Frequency range 3.5 - 54 MHz
Rated power 120 W
Product colour Grey
Brand compatibility ICOM
Compatibility -
Impedance 50 Ω
Operational conditions
Operating temperature (T-T) -10 - 60 °C
Packaging content
Quantity 1
Weight & dimensions
Weight 1200 g
Width 172 mm
Depth 230 mm
Height 69.5 mm
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը ICOM AH-4-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան