JVC KD-R431 ձեռնարկ

JVC KD-R431
(19)
  • Էջերի քանակը: 38
  • Ֆայլի տեսակ: PDF

CD RECEIVER / RÉCEPTEUR CD

For canceling the display demonstration, see page 4. /
Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 4.
ENGLISH
FRANÇAIS

INSTRUCTIONS

MANUEL D’INSTRUCTIONS
GET0767-003A
[E/EU]

KD-R531/KD-R432/KD-R431

For installation and connections, refer to the separate manual.
Pour l’installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.
JVC KD-R431

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարցերի քանակը. 0

JVC KD-R431-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն նկարագրեք ձեր խնդիրը և հարցը, այնքան ավելի հեշտ կլինի մյուս JVC KD-R431-ի սեփականատերերին ճիշտ պատասխանել ձեր հարցին:

Դիտեք JVC KD-R431-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ավտոմեքենայի ռադիոներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 19 մարդկանց կողմից, միջինը 8-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ JVC KD-R431-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

JVC KD-R431-ի տեխնիկական պայմաններ

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ JVC
Մոդել KD-R431
Ապրանք Ավտոմեքենայի ռադիո
EAN 4975769394263
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ PDF

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ստորև կգտնեք ամենահաճախ տրվող հարցերը JVC KD-R431-ի վերաբերյալ։

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ