Oldsmobile Alero (1999) ձեռնարկ

Oldsmobile Alero (1999)
8.5 · 2
PDF ձեռնարկ
 · 328 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկOldsmobile Alero (1999)

yellowblue

i

The 1999 Oldsmobile Alero Owner’s Manual

1-1 Seats and Restraint Systems

This section tells you how to use your seats and safety belts properly. It also explains the “SRS” system.

2-1 Features and Controls

This section explains how to start and operate your vehicle.

3-1 Comfort Controls and Audio Systems

This section tells you how to adjust the ventilation and comfort controls and how to operate your audio system.

4-1 Your Driving and the Road

Here you’ll find helpful information and tips about the road and how to drive under different conditions.

5-1 Problems on the Road

This section tells you what to do if you have a problem while driving, such as a flat tire or overheated engine, etc.

6-1 Service and Appearance Care

Here the manual tells you how to keep your vehicle running properly and looking good.

7-1 Maintenance Schedule

This section tells you when to perform vehicle maintenance and what fluids and lubricants to use.

8-1 Customer Assistance Information

This section tells you how to contact Oldsmobile for assistance and how to get service and owner publications.
It also gives you information on “Reporting Safety Defects” on page 8

-10.

9-1 Index

Here’s an alphabetical listing of almost every subject in this manual. You can use it to quickly find
something you want to read.

Ձեռնարկ

Դիտեք Oldsmobile Alero (1999)-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ավտոմեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 2 մարդկանց կողմից, միջինը 8.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Oldsmobile Alero (1999)-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Oldsmobile Alero (1999)-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Oldsmobile Alero (1999)-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Oldsmobile Alero (1999)-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Oldsmobile Alero (1999) արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Oldsmobile
Մոդել Alero (1999)
Ապրանք Ավտոմեքենա
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Oldsmobile Alero (1999)-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան