Oregon Scientific BAR928 ձեռնարկ

Oregon Scientific BAR928
6.4 · 4
PDF ձեռնարկ
 · 8 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկOregon Scientific BAR928
GB
1

CABLE FREE WEATHER STATION

MODEL: BAR928

USER’S MANUAL

INTRODUCTION

Congratulations on your purchasing the BAR928 Top Weather
Station.
The BAR928 is an all-in-one clock and weather device. RF- control-
led, it can automatically synchronize its current time and date when
it is brought within an approximate 1500km radius of the radio
signal generated from Frankfurt, Germany (DCF77).
The BAR928 does weather forecasts and tells temperatures, indoors
and outdoors. It also shows the trend of changes plus the recorded
maximum and minimum temperatures. A remote thermo sensor is
included with the unit.
Apart from temperature, the BAR928 shows the indoor relative
humidity and rates the comfort level. It also retains the maximum
and minimum relative humidity readings.
The built-in barometer enables the BAR928 to display the atmos-
pheric pressure with user-selectable altitude adjustment. A bar
graph will show the pressure trend of the last 24 hours.
What is more, the BAR928 is equipped with a moon phase scanner,
which lets you check the moon phase of any day between 1990 and
2089.
Other features include a HiGlo backlight, daily crescendo alarm
with eight-minute snooze function, and extra-large display.
No wire installation is required between the main and remote units.
As the BAR928 operates at 433MHz, it can be used in the U.S. and
most places in Continental Europe.

MAIN FEATURES: MAIN UNIT

RADIO RECEPTION SIGNAL
Indicates the condition of radio reception
SNOOZE/LIGHT BUTTON
Activates the snooze function when an alarm goes off or turn
on the backlight for five seconds
MODE WINDOW
Displays the current time and date
ALARM ON ICON
Appears when the alarm is activated
ALARM ICON
Appears when the alarm time is displayed
MAIN UNIT BATTERY LOW (BATT) INDICATOR
Lights up and blinks when the batteries of the main unit are
running dry
REMOTE UNIT BATTERY LOW (BATT) INDICATOR
Lights up and blinks when the batteries of the remote unit are
running dry
WEATHER FORECAST WINDOW
Displays the weather pattern
TEMPERATURE WINDOW
Shows the current temperature or the maximum or minimum
recorded temperature
IN/OUT-REMOTE INDICATOR
Indicates if the current temperature is displayed as indoors or
outdoor-remote
TEMPERATURE TREND ARROWS
Indicates the trend of temperature changes
°C/°F SLIDE SWITCH
Selects between Centigrade (°C) and Fahrenheit (°F) display
RELATIVE HUMIDITY WINDOW
Displays the indoor relative humidity
COMFORT INDICATOR
Indicates the comfort level of the indoor relative humidity
ATMOSPHERIC PRESSURE CHART
Shows the atmospheric pressure trend chart of the last 24
hours
ATMOSPHERIC PRESSURE WINDOW
Displays the current atmospheric pressure
PRESSURE HISTORY INDICATOR
Indicates the pressure history of previous hours

Ձեռնարկ

Դիտեք Oregon Scientific BAR928-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Եղանակային կայաններ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 4 մարդկանց կողմից, միջինը 6.4-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Oregon Scientific BAR928-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Oregon Scientific BAR928-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Oregon Scientific BAR928-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Oregon Scientific BAR928-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Oregon Scientific BAR928 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Oregon Scientific
Մոդել BAR928
Ապրանք Եղանակային կայան
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Oregon Scientific BAR928-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան