Polsen MO-IDL2-MK2 ձեռնարկ

Polsen MO-IDL2-MK2
7.5 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 8 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկPolsen MO-IDL2-MK2

THANK YOU FOR CHOOSING

POLSEN.

The MO-IDL2-MK2 dual lavalier microphone delivers
detailed and accurate sound for interviews, podcasts,
and YouTube videos, whether you’re shooting with a
smartphone, DSLR, or camcorder. It offers much
better audio than built-in microphones and enhances
the production value of any video presentation.
The compatibility of the microphone can be changed
with the flip of a switch and eliminates the need for a
separate microphone when you change recording
devices. The microphone’s omnidirectional polar
pattern provides excellent off-axis response, even if a
subject turns their head while speaking. It also boasts
a wide frequency response and high sensitivity for
superb audio quality for all your projects.

Ձեռնարկ

Դիտեք Polsen MO-IDL2-MK2-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Խոսափողներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Polsen MO-IDL2-MK2-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Polsen MO-IDL2-MK2-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Polsen MO-IDL2-MK2-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Polsen MO-IDL2-MK2-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Polsen MO-IDL2-MK2 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Polsen
Մոդել MO-IDL2-MK2
Ապրանք Խոսափող
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Polsen MO-IDL2-MK2-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան