PowerPlus POWX321 ձեռնարկ

PowerPlus POWX321
9 · 2
PDF ձեռնարկ
 · 9 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկPowerPlus POWX321

POWX321 EN

Copyright © 2013 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 APPLICATION .................................................................................. 3
2 DESCRIPTION (FIG. A) ................................................................... 3
3 PACKAGE CONTENT LIST ............................................................. 3
4 SYMBOLS ........................................................................................ 4
5 GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS .......................... 4
5.1 Working area ........................................................................................................... 4
5.2 Electrical safety ....................................................................................................... 4
5.3 Personal safety ....................................................................................................... 4
5.4 Power tool use and care ......................................................................................... 5
5.5 Service ..................................................................................................................... 5
6 SPECIFIC SAFETY WARNINGS ..................................................... 5
7 ASSEMBLY ...................................................................................... 6
7.1 Mounting the swivel castors .................................................................................. 6
7.2 Mounting the hose .................................................................................................. 6
7.3 Fitting and removing the motor housing ............................................................... 6
7.4 Fitting the dust filter( FIG B) ................................................................................... 6
7.5 Mounting the tube to the hose ............................................................................... 6
8 OPERATION ..................................................................................... 6
8.1 Switching on and off ............................................................................................... 6
8.2 Vacuuming up waste material ................................................................................ 6
8.3 Vacuuming up dust released from an electrical tool ............................................ 6
8.4 Vacuuming up liquids ............................................................................................. 6
8.5 Blow function .......................................................................................................... 7
8.6 Emptying the tub ..................................................................................................... 7
9 CLEANING AND MAINTENANCE ................................................... 7
9.1 Cleaning................................................................................................................... 7
9.2 Cleaning the tub ...................................................................................................... 7
9.3 Cleaning the dust filter( FIG C) ............................................................................... 7
10 TECHNICAL DATA .......................................................................... 7
11 SERVICE DEPARTMENT ................................................................ 7

Ձեռնարկ

Դիտեք PowerPlus POWX321-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Փոշեկուլներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 2 մարդկանց կողմից, միջինը 9-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ PowerPlus POWX321-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք PowerPlus POWX321-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի PowerPlus POWX321-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

PowerPlus POWX321-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք PowerPlus POWX321 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ PowerPlus
Մոդել POWX321 | POWX321
Ապրանք Փոշեկուլ
EAN 5400338056536
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Power
Suction power - AW
Maximum input power 1000 W
Variable power
Power control Electronic
AC input voltage 220 - 240 V
AC input frequency 50 Hz
Annual energy consumption - kWh
Performance
Vacuum air filtering HEPA
Proper use Professional
Vacuum 14 kPa
Certification IP24, CE, GS
Cleaning surfaces Carpet,Hard floor
-
-
-
Noise level - dB
Operating radius - m
Dirt separating method Filtering
Design
Dust container type Dust bag
Dust capacity 18 L
Type Drum vacuum
Cordless
Cleaning type Dry&wet
Product colour Black,Grey,Yellow
Tube material Plastic
Ergonomics
Cord length 2.5 m
On/off switch
Weight & dimensions
Weight 5000 g
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը PowerPlus POWX321-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան