PowerPlus POWXQG7510 ձեռնարկ

PowerPlus POWXQG7510
9.9 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 14 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկPowerPlus POWXQG7510

POWXQG7510 EN

Copyright © 2014 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 DESCRIPTION (FIG. A) .................................................................. 3
2 PACKAGE CONTENT LIST ............................................................ 3
3 SYMBOLS ....................................................................................... 4
4 GENERAL SAFETY WARNINGS ................................................... 4
4.1 Working area .......................................................................................................... 4
4.2 Electrical safety ..................................................................................................... 4
4.3 Personal safety ...................................................................................................... 5
4.4 Power tool use and care ........................................................................................ 5
4.5 Service .................................................................................................................... 5

5 ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR LAWN MOWERS . 6

6 ASSEMBLY ..................................................................................... 7
6.1 Folding handle ....................................................................................................... 7
6.2 The grass catcher (5) ............................................................................................. 7
6.3 Adjustment of cutting height (7) ........................................................................... 8
6.4 Adjustment for an appropriate angle (Fig 4) ........................................................ 8
7 MULCHING...................................................................................... 8
7.1 What is mulching ................................................................................................... 8
7.2 Different uses ......................................................................................................... 8
7.2.1 Mulching mower....................................................................................................... 8
7.2.2 Mowing with the grass catch bag ............................................................................. 8
8 SAFETY PRECAUTIONS (FIG 6) .................................................... 8
9 STARTING....................................................................................... 9
9.1 For the best results when mowing ....................................................................... 9
9.2 Grass catcher (5) ................................................................................................. 10
9.3 Height adjustment instructions (Fig 3) ............................................................... 10
10 BLADE ........................................................................................... 10
11 EXTENSION CORDS .................................................................... 10
12 CLEANING AND MAINTENANCE ............................................... 11
13 TROUBLESHOOTING .................................................................. 11
14 TECHNICAL DETAILS .................................................................. 12

Ձեռնարկ

Դիտեք PowerPlus POWXQG7510-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Խոտհնձիչներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 9.9-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ PowerPlus POWXQG7510-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք PowerPlus POWXQG7510-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի PowerPlus POWXQG7510-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

PowerPlus POWXQG7510-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք PowerPlus POWXQG7510 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ PowerPlus
Մոդել POWXQG7510
Ապրանք Խոտհնձիչ
EAN 5400338052040
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)
Features
Type Push lawn mower
Recommended lawn area - m²
Cutting width 460 mm
Cutting system Rotary blades
Grass collecting volume 60 L
Number of wheels 4 wheel(s)
Power
Power source AC
Power 1800 W
AC input voltage 230-240, 230 - 240 V
Weight & dimensions
Weight - g
ցույց տալ ավելին

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը PowerPlus POWXQG7510-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան