PTZ Optics PT20X-SDI ձեռնարկ

PTZ Optics PT20X-SDI
7.5 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 59 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկPTZ Optics PT20X-SDI
Page i of 56
Rev 1.6 7/19

Preface

Thank you for using the HD Professional Video Conferencing Camera. This manual introduces the function, installation and
operation of the HD camera. Prior to installation and usage, please read the manual thoroughly.

Precautions

This product can only be used in the specified conditions in order to avoid any damage to the camera:
Don’t subject the camera to rain or moisture.
Don’t remove the cover. Removal of the cover may result in an electric shock, in addition to voiding the warranty.
In case of abnormal operation, contact the manufacturer.
Never operate outside of the specified operating temperature range, humidity, or with any other power supply
than the one originally provided with the camera.
Please use a soft dry cloth to clean the camera. If the camera is very dirty, clean it with diluted neutral detergent;
do not use any type of solvents, which may damage the surface.

Note

This is an FCC Class A Digital device. As such, unintentional electromagnetic radiation may affect the image quality of TV in a
home environment.

Ձեռնարկ

Դիտեք PTZ Optics PT20X-SDI-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ֆոտոխցիկներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ PTZ Optics PT20X-SDI-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք PTZ Optics PT20X-SDI-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի PTZ Optics PT20X-SDI-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

PTZ Optics PT20X-SDI-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք PTZ Optics PT20X-SDI արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ PTZ Optics
Մոդել PT20X-SDI
Ապրանք Ֆոտոխցիկ
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը PTZ Optics PT20X-SDI-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան