Razer Anansi Expert MMO ձեռնարկ

Razer Anansi Expert MMO
8.8 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 13 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկRazer Anansi Expert MMO
Designed and engineered especially for the MMO gamer, the Razer Anansi is the world's first keyboard
that raises your level of gameplay by giving you the power to instantly use up to 7x more commands and
abilities over the current ±12 ability keys you now have. Its seven thumb modifier keys located below the
space bar allow you to actuate every possible combination of modifier key (shift, ctrl, alt) in total accuracy
and comfort using a single key stroke, exponentially expanding the repertoire of spells, abilities and
macros you have at your command.
From the casual MMO gamer to the serious hardcore raider, the Razer Anansi will take you to the head of
the pack in both PVE and PVP action. Combine it with the Razer Naga MMOG mouse to use the Razer
Anansi's 7 thumb modifier keys seamlessly with the 12-button mouse keypad, giving you an
unprecedented level of battle control while dual-wielding the world's most phenomenal weapons for
dragon slaying dominance.

MASTER GUIDE

CONTENTS

1. System Requirements
2. Installation / Registration / Technical Support
3. Key Features
4. Configuring Your Razer Anansi
5. Using Your Razer Anansi
6. Legalese

1. SYSTEM REQUIREMENTS

- PC with USB port
- Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP
- Internet connection (for driver installation)
- 75MB of free hard disk space

Ձեռնարկ

Դիտեք Razer Anansi Expert MMO-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ստեղնաշարեր կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 8.8-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Razer Anansi Expert MMO-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Razer Anansi Expert MMO-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Razer Anansi Expert MMO-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Razer Anansi Expert MMO-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Razer Anansi Expert MMO արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Razer
Մոդել Anansi Expert MMO
Ապրանք Ստեղնաշար
EAN 8886419340263
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Razer Anansi Expert MMO-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան