Remington NE3550 Duo Power ձեռնարկ

Remington NE3550 Duo Power
7.5 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 2 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկRemington NE3550 Duo Power
by, on, or near children or individuals with special needs or
certain disabilities.
Use this appliance only for its intended use as described
in this manual. Do not use attachments not recommended
by manufacturer.
Never drop or insert any object into any of the appliance's
openings.
Do not use outdoors or operate where aerosol (spray)
products are being used, or where oxygen is being
administered.
Always store the appliance in a moisture-free area. Do not
store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
Do not use this appliance with damaged or broken cutters,
as injury may occur.
Always remember to turn on the trimmer before you insert
it into your nose or ear to avoid painfully snagging hairs.
Never insert the trimmer more than 1/4" (6mm) into your
nose or ear. Foreign objects should not come into contact
with your ear drum.
To prevent battery corrosion, the unit should be stored in a
dry environment.
Dead batteries should be removed immediately and disposed
of properly.
Do not use rechargeable batteries with this appliance.
The lower voltage in rechargeable batteries impairs the
performance of the cutting unit.
Changing the Attachment Heads (if applicable)
Some models have interchangeable attachments. You may
want to use the rotary head to trim nose hairs, the linear head
for ear and eyebrow hairs, and the linear for sideburns and
necklines.
To change heads:
1. Turn the trimmer off.
2. Detach cutting head by turning it counterclockwise to the
unlocked position and pulling it off.
3. Once the previous head is removed, attach the other head by
placing it on top of the unit and turning it clockwise to the
locked position.
Turning on your trimmer:
The on/off switch is integrated into the battery cap.
1. Rotate the battery cap clockwise to turn on.
2. To turn off, simply rotate the battery cap, counterclockwise,
back to the off position.

Use & Care

When using an electrical appliance, basic precautions should
always be observed, including the following:

Read all instRuctions befoRe

using this appliance.

WaRning

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury
to persons:
This appliance is for household use only.
Close supervision is necessary when this appliance is used
Inserting the Battery
All Remington
®
Nose and Ear trimmers run on one "AA"
ALKALINE battery.
1. To open the battery compartment, turn the base of the unit
approximately 1/4 inch counterclockwise and pull it off.
2. Insert the battery into the unit, positive end first.
3. Replace the base and turn it 1/4 inch
clockwise to lock it into place.
Battery cautions
Use of non-alkaline batteries will impair the unit's operating
performance.
Battery should not be left in the unit if the unit is not in use
for long periods.
NE 3000 Series

iMpoRtant safetY

instRuctions

Use and Care Guide
Register Your New Product Today!
By registering your new Remington
®
product you will receive these important
benefits: Proof of ownership • Product protection • Product registration
• Special offers Register online at: www.RemingtonProducts.com

Ձեռնարկ

Դիտեք Remington NE3550 Duo Power-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Տրիմերներ քթի համար կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.5-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Remington NE3550 Duo Power-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Remington -ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Samsung Galaxy A7-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Remington NE3550 Duo Power-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Remington NE3550 Duo Power արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Remington
Մոդել NE3550 Duo Power
Ապրանք Տրիմեր քթի համար
EAN 4008496760336
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ PDF

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Remington NE3550 Duo Power-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան