Valera Conix Krultang ձեռնարկ

Valera Conix Krultang
7.9 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 72 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկValera Conix Krultang
5
Important
For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated
residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying
the bathroom. Ask your installer for advice.

OPERATING INSTRUCTIONS

PARTS
1 Appliance 5 Cold end
2 0/1 switch 6 Finger protection
3 On/Off switch 7 Thermal pouch
4 Conical curling tong
Switching the appliance on and off
To switch the appliance on, simply plug it into an electrical socket and move the switch (fig. 1,
ref. 2) to I. To switch it off, move the switch (fig.1, ref. 2) to 0 and remove the plug from the socket.
Important:
never leave the appliance unattended when on.

OPERATING TIPS

This appliance is designed to create curls and ringlets of various sizes.
Let the appliance preheat for about 2 minutes before using.
• CAUTION: burning hazard. Do not let the appliance come into direct contact with the skin.
• Hair that has just been washed and dried can be styled better.
• The first few times you use this unit it is advisable to practice on small areas of your hair.
• The effect obtained depends on how thick and how long your hair is as well as curling time. Start
by using a curling time of 10-20 seconds.
• If necessary, repeat the various steps until you achieve the required effect.
• To obtain ringlets and curls of various sizes, comb and separate the hair into sections about 2 cm
wide. Wind a lock of hair at a time on the tong starting from the hairline down to the tips
(fig. from 2 to 4).
To avoid burns, during this operation you should wear the appropriate protection on the three
fingers (fig. 1, ref. 6) that grasp the tip of the lock. The greater the force you apply to wind your
hair on the iron, and the longer the curling time, the tighter the resulting curls will be. At the end of
the curling time, carefully remove your hair from the iron (fig. 5). To increase the duration of the
curl, wind it around one of your fingers while waiting for it to cool.
• Let your hair cool completely before combing or brushing it.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always remove the plug from the power socket before beginning to clean the unit!
Leave the unit and any accessories used to cool down before cleaning.
This unit can be cleaned using a damp cloth, but it must never be immersed in water or any other
liquid!
This appliance conforms to European Directives 2004/108/EC, 2009/125/EC, 2006/95/EC
and Regulation (EC) No. 1275/2008.

00060606 conix int 13/01/2012 8.06 Pagina 5

Ձեռնարկ

Դիտեք Valera Conix Krultang-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Մազերը արդուկ մազերը գանգրացնելու համար կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 7.9-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Valera Conix Krultang-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Valera Conix Krultang-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Valera Conix Krultang-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Valera Conix Krultang-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Valera Conix Krultang արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Valera
Մոդել Conix Krultang
Ապրանք Մազերը արդուկ մազերը գանգրացնելու համար
EAN 7610558001768
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Valera Conix Krultang-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան