Vibiemme Domobar ձեռնարկ

Vibiemme Domobar
7.8 · 5
PDF ձեռնարկ
 · 15 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկVibiemme Domobar
2 3

Summary

1. Unpacking and Assembly

2. Water

3. Connect the machine

4. Start up

4.1. Start up: plug the machine
4.2. Start up: boiler warm up
4.3. Start Up: grouphead
4.4. Start Up: brew pressure gauge

5. First use of machine

6. Make coffee: Temperature Adjustment

7. Make steam

8. Make water

9. Hints, Tips, and Tricks

7.1. Maximizing Steaming Power
7.2. Minimizing Temperature Variations During the Pull
7.3. Minimizing Mineral Buildup

10. Troubleshooting

10.1. The machine is not working
10.2. No water can be pumped
10.3. The Grouphead is not getting very warm
10.4. I can pump water, but the water is always cold
10.5. The Machine Stopped Suddenly in the Middle of a Pull
10.6. The Coffee Tastes Bad

11. Cleaning and Maintenance

11.1. After Each Pull
11.2. After Each Session
11.3. Backflushing
11.4. Exterior Cleaning
11.5. Grouphead Gasket Replacement
11.6. Hot Water Wand and Steam Wand
11.7. Long Term Storage

Waste disposal

5
8
9
10
10
11
12
12
13
14
14
15
16
16
17
17
18
18
18
18
19
19
19
21
21
22
23
24
25
26
26
27

Ձեռնարկ

Դիտեք Vibiemme Domobar-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Սրճեփ մեքենաներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 5 մարդկանց կողմից, միջինը 7.8-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ Vibiemme Domobar-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք Vibiemme Domobar-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի Vibiemme Domobar-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

Vibiemme Domobar-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք Vibiemme Domobar արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ Vibiemme
Մոդել Domobar
Ապրանք Սրճեփ մեքենա
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը Vibiemme Domobar-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան