VIZIO V21-H8 ձեռնարկ

VIZIO V21-H8
6.6 · 1
PDF ձեռնարկ
 · 2 էջ
Անգլերեն
ձեռնարկVIZIO V21-H8
HOME THEATER DISPLAY | QUICK START GUIDE
Installation Guide | Models:
*DO NOT connect to Video Input R/L*
Digital Optical
OUT
AUX Audio
OUT
RCA Audio
OUT
HDMI
(ARC)

Congratulations on the purchase of your new VIZIO sound bar!

Here are a few key steps to get you started.

Quick Setup Steps

Phone:
(877) 698-4946
Text Message:
(205) 301-3729
(Message and data rates may apply. U.S. only.)
If you have any questions about your product, please reach out to our VIZIO Customer Service team.
Website:
support.vizio.com
We’d love to hear from you. Give us your feedback at: VIZIO.com/reviews
V21-H8
Connect your sound bar to a TV.
Advanced Set-up Options: To connect your other devices, please see the user manual.
1. Press and hold the Bluetooth button on the sound bar
or remote for 5 seconds.
2. Search for your sound bar using your Bluetooth device.
• Connect using Bluetooth via the VA app and the sound
bar (steps in Option 2).
- or -
• Connect a 3.5mm audio cable to the AUX VA port on
the sound bar and the AUX port on the VA Device.
Connect with Bluetooth
®
.
Option
2
Connect to a Voice Assistant (VA) device.
Option
3
Connect the power
cables and plug into
an electrical outlet.
Note: When using the Digital Optical input, if you do not hear audio from the
sound bar, adjust your TV’s audio setting to PCM. Consult your TV’s user
manual for more information.
The sound bar will automatically begin searching
for an audio input. You can press the INPUT
button (on the bar or the remote) to switch
between audio sources.
Sound bar and subwoofer
TV/Smart TV
Option
1
“Searching”
for Bluetooth device
3.5mm Audio Cable
Connect to the AUX VA port Bluetooth Connection
OR
Choose the best connection
for yourfor your TV.
Digital Optical
Cable
(Better)
HDMI Cable
(Best)
Stereo RCA to
3.5mm Audio Cable
(Good)
3.5mm Audio
Cable
(Good)

Ձեռնարկ

Դիտեք VIZIO V21-H8-ի ձեռնարկը այստեղ, անվճար: Այս ձեռնարկը մտնում է Ձայնային վահանակներ կատեգորիայի ներքո և գնահատվել է 1 մարդկանց կողմից, միջինը 6.6-ով։ Այս ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ լեզուներով՝ Անգլերեն։ VIZIO V21-H8-ի վերաբերյալ հարց կամ օգնության կարիք ունե՞ք։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Օգնության կարի՞ք ունեք։

Հարց ունե՞ք VIZIO V21-H8-ի մասին և չեք գտել պատասխանը ուղեցույցում։ Ձեր հարցը տվեք այստեղ: Նկարագրեք խնդիրը և ձեր հարցը հստակ և համապարփակ ձևով: Որքան մանրամասն լինի խնդրի կամ հարցի նկարագրությունը, այնքան ավելի հեշտ կլինի VIZIO V21-H8-ի մյուս օգտատերերի համար տալ ձեզ սպառիչ պատասխան:

Հարցերի քանակը. 0

VIZIO V21-H8-ի տեխնիկական պայմաններ

Ստորև դուք կգտնեք VIZIO V21-H8 արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերը և ուղեցույցի բնութագրերը:

Ընդհանուր
Ապրանքանիշ VIZIO
Մոդել V21-H8
Ապրանք Ձայնային վահանակ
Լեզու Անգլերեն
Ֆայլի տեսակ Օգտագործողի ձեռնարկ (PDF)

Հաճախակի տրվող հարցեր

Չե՞ք կարող գտնել ձեր հարցի պատասխանը ուղեցույցում: Ձեր հարցի պատասխանը VIZIO V21-H8-ի մասին կարող եք գտնել ստորև ՀՏՀ բաժնում:

Ձեր հարցը նշվա՞ծ չէ: Ձեր հարցը տվեք այստեղ

Արդյունքներ չկան